Hospitalsenhed Midt skal til enhver tid yde den bedst mulige undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme med inddragelse af den enkelte patients ønsker og behov.

Patienterne skal kunne føle sig trygge og patientforløbene skal være sammenhængende og sikre. Kommunikationen skal være forståelig og foregå som dialog med patienten og de pårørende.

Hospitalsenhed Midt arbejder bl.a. med Den Danske Kvalitetsmodel. Samtidig arbejdes der med patienttilfredshed og den viden, som opsamles, bruges til kvalitetsforbedringer.

Kvalitetstal

På en række sygdomsområder følges resultater af behandlingen, og der sker til stadighed sammenligning med andre hospitaler. På hospitalsenheden foregår der desuden løbende forskning og udvikling for hele tiden at forsøge at leve op til målene.

I Region Midtjylland har vi valgt at sætte særligt fokus på udvalgte områder. Her kan du se nøgletal for kvalitet på udvalgte fokusområder (offentliggøres mandag den 16. september).

Akkrediteret

Hospitalsenhed Midt fik igen i 2014 kvalitetsstemplet ”Akkrediteret” af Institut for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Akkrediteringsstatus for Hospitalsenhed Midt gælder frem til maj 2017, hvorefter der igen skal ske en vurdering af hospitalets kvalitet.

Se IKAS’ oversigt over hospitalernes akkrediteringsstatus

Se yderligere om DDKM og akkreditering her