I år er der 10 års-jubilæum for AK-skolen på AK-Ambulatoriet i Hjertemedicinsk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg. I skolen lærer patienterne at måle egne værdier og vurdere dosis af deres blodfortyndende medicin. Det giver viden om medicinen og frihed til at leve, som man vil.

30-11-2016

645 dimittender kan AK-skolen på Regionshospitalet Viborg fremvise som resultat, når man i år kan fejre 10 års-jubilæum for tilbuddet.

Det er 645 patienter, der er eller har været i blodfortyndende behandling, og i skolen selv er blevet oplært i at måle den såkaldte INR-værdi i deres blod og derudfra vurdere den korrekte dosis medicin.

Og det er 645 patienter, der dermed har fået meget mere frihed og fleksibilitet i deres hverdag, end de ellers ville have haft.

- Det er en kæmpe fordel for patienterne, at de kan styre behandlingen selv. Det er egen-omsorg. De får ejerskab over deres behandling, og det gør, at de håndterer den bedre. Og så giver det dem en langt højere frihedsgrad i deres liv, siger overlæge Per Dahl Christensen fra AK-ambulatoriet på Regionshospitalet Viborg, der var med til at starte skolen op for 10 år siden.

Spares for lægebesøg

AK står for antikoagulation, der betyder behandling med blodfortyndende medicin med præparatet Marevan. Behandlingen er for eksempel relevant for mennesker, der har forhøjet risiko for blodpropper – blandt andet mennesker med atrieflimren i hjertet.

Patienter, der er i denne behandling, skal løbende have målt den såkaldte INR-værdi af deres blod. Den værdi beskriver, hvor hurtigt blodet størkner. Ud fra værdien vurderes det, hvilken dosis medicin patienten skal have.

Det er normalt en procedure, der foregår ved lægen eller på hospitalet, hvilket betyder, at patienten ofte flere gange om måneden må tage turen for at få taget en blodprøve. Det tager tid og lægger begrænsninger på for eksempel patientens mulighed for at rejse væk i længere perioder.

De begrænsninger har man nu i 10 år ryddet af vejen i AK-skolen på Regionshospitalet Viborg. Skolen er et samarbejde mellem AK-Ambulatoriet i Hjertemedicinsk Ambulatorium og Klinisk Biokemisk Afdeling.

I skolen oplæres patienterne i løbet af et halvt år til selv at stå for måling af blod og dosering af medicin. Derefter kan de selv derhjemme en gang om ugen måle deres INR-værdi og på internettet indberette resultaterne til hospitalet, der følger patienterne løbende.

- Det er altså mange besøg ved lægen, patienten spares for, siger sygeplejerske Gitte Dahlmann fra AK-ambulatoriet, der også var med til at starte skolen for 10 år siden.

Sygeplejerske Gitte Dahlmann og overlæge Per Dahl Christensen har begge været del af AK-skolen fra starten. Foto: Agata L.-Madsen

 

AK-skolen reddede rejsen

Et af de 645 mennesker, der i tidens løb er blevet uddannet i AK-skolen, er 71-årige Bent Øhle fra Viborg. I 2011 fik han efter et ildebefindende oven på en golftur konstateret atrieflimren, og han blev sat i blodfortyndende behandling.

- På det tidspunkt pendlede jeg mellem mit hjem i Viborg og mit arbejde i Roskilde, og jeg havde en tætpakket kalender. Derfor var det da svært at få planlagt turene til lægen, siger han.

Efter nogle måneder gik han på pension, men der dukkede en anden udfordring op. Han og konen planlagde en tre-måneders tur med autocamper til Sicilien, og hvad så med blodprøverne så længe?

Svaret blev AK-skolen på Regionshospitalet Viborg, hvor Bent Øhle blev udstyret med et måleapparat samt viden om alt fra måling af INR, dosering af medicin og madvarer, der kan forstyrre behandlingen. Sådan blev turen til Sicilien reddet, og siden er det også blevet til et halvt år på Grønland og flere andre længere rejser i Europa i autocamperen. Han har også sit måleapparat med sig i sommerhuset.

- Fleksibiliteten er utrolig vigtig. Jeg kan tage prøven, når det passer mig, og jeg kan indberette tallene på min iPad. Den har jeg alligevel med mig, når vi rejser. Jeg syntes, det var nemt at lære at tage prøverne, og det bliver hurtig rutine. Jeg er virkelig glad for den ordning, siger Bent Øhle.

- Det giver også en god tryghed, at man selv kan tjekke det, hvis man får en mistanke om, at INR-værdien er for høj eller lav, og så kan man straks få et råd fra sygeplejerskerne på hospitalet, siger Bent Øhle.

Flotte resultater

Undersøgelser viser, at selvstyret AK-behandling generelt er af højere kvalitet, end den traditionelt styrede behandling.

- Overordnet set klarer patienterne sig rigtig flot. Cirka 80 procent af patienternes INR-værdier ligger stabilt inden for det ønskede interval, og det er rigtig flot, siger overlæge Per Dahl Christensen.

- Det giver en effekt, når man som patient selv er medinddraget i sin behandling. Mange tager mere ansvar på den måde, siger sygeplejerske Gitte Dahlmann.

AK-skolen modtager 60 nye "elever" om året. Frihed og medansvar for behandling har vist sig som et populært tilbud, og lige nu kan der meldes om fire til seks måneders venteliste.

Selvstyret AK-behandling er relevant for patienter, som skal være i livslang eller længerevarende AK-behandling og som samtidig kan mestre teknikken ved målingerne.