Når det nye akutcenter på Regionshospitalet Viborg står klar i løbet af 2018, vil børn og unge med mistanke om akutte medicinske eller kirurgiske sygdomme blive modtaget i Akutafdelingen – ligesom børn og unge med skader eller traumer allerede bliver det i dag.

25-08-2016

Foto: Lisbeth Hasager Justesen

 

Afdelingsledelserne på Børn og Unge og i Akutafdelingen har nu aftalt, hvordan modtagelsen af syge børn og unge skal foregå i praksis, når ændringen træder i kraft i 2018.

Ændringen følger Region Midtjyllands akutprogram, hvor modtagelse af akutte patienter er en fælles opgave på akuthospitalerne, og hvor de akutte patienter modtages i Akutafdelingen. Alle patienter skal tilses af relevant speciallæge inden for en time.

Når børn og unge med mistanke om akut medicinsk eller kirurgisk sygdom henvises, vil hospitalsvisitationen med det samme tilkalde en børnelæge fra Børn og Unge. Børnelægen vil derfor have behandlingsansvaret for disse børn fra deres ankomst i Akutafdelingen. Såfremt speciallægen i pædiatri er optaget af andre vigtige opgaver på hospitalet, for eksempel på fødegangen, er det akutlægens ansvar at tilse det syge børn og indlede relevante undersøgelser samt dialog med pårørende.

For børn og unge med skader eller traumer har akutlægen indledningsvis det behandlingsmæssige ansvar, men inddrager relevante speciallæger, herunder ortopædkirurger efter behov. Ved traumekald er der altid en speciallæge i ortopædkirurg tilstede. Almindelige og veldefinerede skader varetages som tidligere af sygeplejersker med behandleruddannelse.

Sygeplejersker fra Børn og Unge og Akutafdelingen vil arbejde tæt sammen om de syge børn. Der vil være mindst en sygeplejerske fra Børn og Unge på vagt i Akutafdelingen døgnet rundt. Akutsygeplejerskerne vil udvide deres kompetencer i forhold til at modtage syge børn, og børnesygeplejerskerne vil udvide deres akutfaglige kompetencer, så de også kan løse opgaver i forhold til andre akutte patienter.

Børn med skader eller traumer modtages fortsat i skadestuen, mens øvrige børn vil blive indlagt på sengestuer særligt indrettet til børn.

Lægefaglig direktør, Christian Møller-Nielsen, glæder sig over, at aftalen om de konkrete procedurer er på plads.

- Aftalen er en forudsætning for at gennemføre akutprogrammet, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen og politisk vedtaget af regionsrådet for en del år siden. Meningen er, at akutlæger, børnelæger, akutsygeplejersker, børnesygeplejersker og øvrige faggrupper kan gøre brug af hinandens kompetencer og på den måde sikre det bedst mulige forløb for de akut syge børn og unge. Samarbejdsaftalen sikrer, at de syge børn altid tilses inden for en time af en erfaren læge, og at det primært er en børnelæge, siger Christian Møller-Nielsen.