Køn, alder og tilknytning til arbejdsmarkedet har betydning for, om man bliver tilbudt højt specialiseret neurorehabilitering efter en svær traumatisk hjerneskade. Og chancerne for at komme i job efter traumet er lav i Danmark.

17-06-2016

Langt de fleste patienter med svær traumatisk hjerneskade bliver henvist til højt specialiseret neurorehabilitering på et hospital. Men ny forskning fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Aarhus Universitet, Health, tyder på ulighed i adgangen til rehabiliteringen.
I ph.d.-afhandlingen "At overleve svær traumatisk hjerneskade i Danmark. Incidens, hospitalsbaseret rehabilitering og prognose for tilbagevenden til arbejdsmarkedet" er sygeplejerske, cand.scient.san. Lene Odgaard nået frem til, at chancen for at blive henvist til højt specialiseret neurorehabilitering er størst for mænd, yngre og personer, der havde tilknytning til arbejdsmarkedet før traumet – sammenlignet med kvinder, ældre og personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lene Odgaards forskningsarbejde viser også, at chancen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en svær traumatisk hjerneskade er lav - både sammenlignet med gennemsnittet af den danske befolkning og med andre lande, vi ellers sammenligner os med, eksempelvis Norge, Holland, Frankrig og USA. I disse lande lykkes det for fire eller fem ud af 10 af de hjerneskadede at vende tilbage til et arbejde – mod kun tre ud af 10 i Danmark.

- Mit forskningsarbejde kan få betydning for, hvordan neurorehabiliteringen organiseres bedst muligt i fremtiden. Desuden lægger resultaterne op til politiske overvejelser om det danske arbejdsmarkeds rummelighed og muligheder for jobindhold, siger Lene Odgaard.

Hun har trukket data fra en national database, der rummer oplysninger om 84 procent af alle, der har været indlagt til højt specialiseret rehabilitering efter en svær traumatisk hjerneskade. I absolutte tal svarer det til 637 patienter i den arbejdsdygtige alder for perioden 2004-2012. Med så høj datakomplethed er databasen en enestående vidensbank.

Lene Odgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 24. juni klokken 13.00 i multisalen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Alle er velkomne.