Skadestuens og akutklinikkernes patienter sætter ord på deres oplevelser i en ny rapport fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP).

15-01-2016

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) har for anden gang udgivet en rapport, der specifikt fokuserer på akutte ambulante patienters oplevelser - altså de patienter, der behandles i landets skadestuer og akutklinikker uden at blive indlagt. LUP Akut 2015 har udsendt spørgeskema til tilfældigt udvalgte patienter, der er behandlet i perioden 19. august til 8. september 2015.

Den samlede rapport for Hospitalsenhed Midt dækker Skadestuen på Regionshospitalet Viborg, Akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg og Akutklinikken på Regionshospitalet Skive. De tre behandlingssteder er alle organiseret i Hospitalsenhed Midts Akutafdeling.

På totalen ligger resultaterne generelt over eller på niveau med landsgennemsnittet og lidt under regionsgennemsnittet.

Skadestuen på Regionshospitalet Viborg:
Spørgeskemaet er sendt ud til 405 patienter. Svarprocenten var 49.
63 procent af patienterne svarer, at de alt i alt var tilfredse med deres besøg, og 75 procent var trygge ved at skulle hjem.

Akutklinikken på Regionshospitalet Silkeborg:
Spørgeskemaet er sendt ud til 233 patienter. Svarprocenten var 55.
78 procent af patienterne svarer, at de alt i alt var tilfredse med deres besøg, og 80 procent var trygge ved at skulle hjem.

Akutklinikken på Regionshospitalet Skive:
Spørgeskemaet er sendt ud til 140 patienter. Svarprocenten var 60.
92 procent af patienterne svarer, at de alt i alt var tilfredse med deres besøg, og 91 procent var trygge ved at skulle hjem.

Vi bruger svarene til at blive bedre
Som de øvrige rapporter fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser er LUP Akut 2015 et værdifuldt bidrag til, at behandlingsstederne kan forbedre kvaliteten og på anden vis komme patienterne i møde. Akutafdelingen er derfor i fuld gang med at udforme en handleplan, der følger op på resultaterne af den nye LUP Akut 2015. I arbejdet vil afdelingen inddrage begrebet "spredning af god praksis" og lade sig systematisk inspirere af andre afdelingers gode erfaringer.

Navnlig to forhold trækker ned i patienternes bedømmelse.
Først og fremmest ventetiden. Patienterne ønsker sig bedre information om årsagen til ventetid, udviklingen i ventetiden - og bedre besked om, hvornår de kan forvente at blive behandlet. Desuden efterlyser de tilbud om adspredelse i ventetiden.

- Patienterne havde samme klagepunkter i 2014, så vi må erkende, at effekten af vores handleplan ikke har været god nok. Derfor intensiverer vi nu på nye områder. Eksempelvis får vi om kort tid opfyldt et stort ønske om elektroniske info-skærme, som vi har store forventninger til, siger oversygeplejerske Bente Dam fra Akutafdelingen.

Info-skærmene kan også få betydning for det andet problem-område, som patienterne peger på, nemlig smertelindring under opholdet.
- På info-skærmene kan vi løbende gøre patienterne opmærksomme på, at de skal kontakte sygeplejersken, hvis de har brug for smertelindring, mens de venter. Men som personale vil vi selvfølgelig også skærpe opmærksomheden på patienternes behov for at få hjælp til smertelindring, fortsætter Bente Dam.

Resultaterne af LUP Akut 2015 kan hentes på www.patientoplevelser.dk.