DVT Open Access har med JA/NEJ-klinik reduceret patienternes gennemsnitlige forløbstid fra fem til to timer.

02-06-2016

Patienter med blodprop i en af de dybe vener i benet (dyb venetrombose – DVT) kan nu forvente at blive undersøgt og sat i gang med behandling i løbet af bare to mod tidligere fem timer på Diagnostisk Center (DC) i Silkeborg. Det er resultatet af et nyt patientforløb, som centret har prøvekørt siden 1. oktober 2015.

Det nye forløb er opbygget som en JA/NEJ-klinik, hvor patienten efter en ultralydsundersøgelse får et hurtigt JA eller NEJ til egen læges eller lægevagtens mistanke om DVT.

Henvisende læge sender patienten direkte til ultralydsskanning på Radiologisk Afsnit, DC.
Er svaret JA, sendes patienten videre til ambulant behandling på Medicinsk Opfølgningsklinik umiddelbart efter ultralydsskanningen. Her bliver patienten undersøgt af en medicinsk læge og får lagt en behandlingsplan. Behandling med blodfortyndende medicin sættes i gang på klinikken, og herefter kan patienten tage hjem og fortsætte behandlingen i samarbejde med egen læge.
Er svaret NEJ, sendes patienten hjem efter ultralydsundersøgelsen, og egen læge får besked senest dagen efter. Henvisende læge kan dog vælge, at patienten under alle omstændigheder skal vurderes på Medicinsk Opfølgningsklinik – uanset resultatet af ultralydsskanningen. Dette sker også samme dag.

Tilbuddet er åbent alle ugens syv dage fra klokken 7.30 til 20.

Sparer tid
Medio maj evaluerede DC det nye forløb, som 108 patienter på dette tidspunkt havde gennemgået.
Evalueringen viste, at patienterne havde en gennemsnitlig forløbstid på cirka to timer målt fra ankomsten til Radiologisk Afsnit til patienten forlod hospitalet som færdigbehandlet enten fra Radiologisk Afsnit eller Medicinsk Opfølgningsklinik. Den tidligere forløbstid var fem timer i gennemsnit.

- Tilbuddets succes skyldes blandt andet, at vi nu har en sonograf, som primært skanner DVT-patienterne. Netop adgangen til ultralydsskanning kan være en flaskehals i det samlede forløb, siger udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle fra DC.

- Tidligere blev patienterne skannet fra lysken og ned til knæet. Nu skannes hele benet, og dermed undgår patienterne at møde op til en kontrolskanning efter otte-ti dage, fortsætter hun.

Annette Meyer Balle påpeger desuden, at det ikke alene er patienten, der sparer tid. Det gør hospitalet også i og med, at de patienter, som får afkræftet mistanken om DVT ved ultralydsundersøgelsen, ikke behøver at fortsætte til den kliniske undersøgelse på Medicinsk Opfølgningsklinik. Her anvendes personalets ressourcer så til anden aktivitet.

DC har også gode erfaringer med hurtig udredning i JA/NEJ-klinikker i forhold til patienter med uspecifikke symptomer på leddegigt.

Læs også artiklen "Sonografer øger kapaciteten af ultralydsskanninger" på hjemmesiden.