I årets første kvartal lykkedes det Mammacentret på Regionshospitalet Viborg at operere samtlige patienter med brystkræft inden for kræftpakkens tidsfrist.

16-06-2016

Regionshospitalet Viborg tilbyder patienter med brystkræft Danmarks bedste behandlingskvalitet. Det regnede tidsskriftet Dagens Medicin sig frem til, da det i december 2015 kårede Danmarks bedste hospitaler.
Hospitalets mammacenter, som drives i et tæt samarbejde mellem Kirurgisk Afdeling og Billeddiagnostisk Afdeling, er nu også nået til tops, når det gælder overholdelse af forløbstider, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt i den landsdækkende kræftpakke for udredning og behandling af brystkræft.

Grafisk fremstilling, Region Midtjyllands BI-portal

 

Statistisk skal mindst 90 procent af patienterne være opereret inden for maksimalt 27 kalenderdage regnet fra modtagelse af henvisningen. De første tre måneder af 2016 scorede Mammacentret 100 procent. Samtlige patienter – og ikke bare ni ud af ti - blev med andre ord opereret inden for kræftpakkens tidsfrist.

Forløbskoordinatorer
Det daglige ansvar for, at puslespillet for den enkelte patient går op, ligger hos Mammacentrets to forløbskoordinatorer fra henholdsvis den billeddiagnostiske del og den kirurgiske del.
- Vi arbejder inden for snævre tidsrammer, og forløbskoordinatorerne har en vigtig rolle med at sikre, at patienterne ikke kommer til at "ligge stille" i forløbet. Vores forløbskoordinatorer ser alt og er dygtige til at udnytte kapaciteten, siger ledende overlæge Eva Brems fra Billeddiagnostisk Afdeling.

"Vores" patienter – vores ansvar
Eva Brems peger desuden på det gode samarbejde og den fælles ansvarsfølelse, personalet i Mammacentret udviser.
- På Regionshospitalet Viborg har vi den styrke, at mammapersonalet fra både Kirurgisk Afdeling og Billeddiagnostisk Afdeling er samlet under samme tag i Mammacentret. Sådan har det været siden 2004, og det har skabt grobund for et frugtbart team-samarbejde og en helt unik fælles ansvarsfølelse på tværs af specialerne og de involverede faggrupper. Vi ser, at det kommer patienterne til gode, siger hun.

Gør brug af BI-portalens data
På et overordnet planlægningsniveau er der også udført et stort arbejde i bestræbelserne på at imødekomme kræftpakkens tidsfrister. De involverede kliniske afdelinger har gennem længere tid vendt alle sten i udrednings- og behandlingsforløbet for at optimere og tilpasse kapacitet, arbejdsgange og registreringspraksis. De kliniske afdelinger har fået hjælp til denne del af arbejdet fra Kvalitet, Sundheds-It og Økonomi og Plan.

Region Midtjyllands BI-portal, som genererer statistik på basis af de registrerede data i patientforløbene, har været et vigtigt værktøj i denne del af udviklingen.
- Helt grundlæggende har vi arbejdet med at blive fuldstændig spidse på, hvordan der måles på forløbene. Hvordan definereres eksempelvis en kalenderdag? Hvordan tæller weekend- og helligdage? Og hvad sker der, hvis patientens tilstand forsinker forløbet, eller patienten selv vælger at udsætte en undersøgelse eller operationen? Det er vigtigt at skabe en fælles viden og forståelse for det, inden vi begynder at ændre på noget, siger kvalitetskonsulent Kirsten Dalsgaard fra Kvalitet.

Hun fortæller, at kulegravningen blandt andet har handlet om at tilvejebringe komplette og valide data fra forskellige systemer - og at fintune kapacitet og arbejdsgange, så eksempelvis manglende ambulatorie- eller undersøgelsestider ikke forlænger forløbene. Region Midtjyllands omlægninger af brystkræftbehandlingen i den midt- og vestlige del af regionen med øget og svingende patientflow fra vest har været en særlig udfordring at håndtere i optimeringsarbejdet.

Sygeplejerske Jette Christensen er forløbskoordinator på den kirurgiske del. Siden nytår har hun kunnet bruge alle sine 32 ugentlige timer på forløbskoordinator-funktionen.
- Den ekstra tid har givet mig langt bedre muligheder for at gå i dybden med at optimere forløbene. Region Midtjyllands nye BI-portal oplever jeg som et brugbart arbejdsredskab, når jeg skal følge op på registreringer og forsøge at afdække, hvor vi kan forbedre os. BI-portalen giver mig både overblik og dyb indsigt helt ned på hver enkelt patients forløb, og jeg har fået god hjælp fra Kvalitet til at lære systemet at kende, siger hun.

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen har også deltaget i kulegravningen.
- Det er dejligt at se, at der er kommet så fint et resultat ud af anstrengelserne. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at vi holder os stabilt på 100 procents målopfyldelse, for der er mange faktorer, der kan få tallene til at rykke kortvarigt. Men vi kan konstatere, at der overordnet er styr på kvaliteten, når vi kan score 100 procent over så lang en periode, siger han.


foto: Lisbeth Hasager Justesen