Med ansættelsen lukker ambulatoriet op for henvisninger fra praktiserende læger i almen praksis.

11-11-2016

Mangel på speciallæger har siden marts 2008 betydet, at Dermatologisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg udelukkende har været bemandet med sygeplejersker - med tæt lægefaglig backup fra Dermatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men nu har ambulatoriet igen fået sin egen speciallæge.

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Angela Meszes kommer fra Ungarn og har fået sin specialuddannelse der. Hun har tilbragt de første to måneder af sin ansættelse på Dermatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital for at få kendskab til det danske hospitalsvæsen. Hun er ansat i en delestilling, så hun er i Viborg tre dage om ugen og på Aarhus Universitetshospital to dage om ugen.

Med ansættelsen af Angela Meszes lukker Dermatologisk Ambulatorium nu igen op for henvisninger fra praktiserende læger i almen praksis. Tidligere skulle patienterne henvises fra praktiserende dermatolog eller fra Aarhus Universitetshospital.

Dermatologisk Ambulatorium hører under Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.