09-05-2016

 

I foråret 2014 valgte hospitalsledelsen på HE Midt at politianmelde og bortvise en overlæge på Regionshospitalet Viborg. Mistanken lød på misbrug af forskningsmidler. Den pågældende overlæge er ikke længere ansat på HE Midt.

Mandag den 9. maj faldt der dom i sagen ved byretten i Viborg. Den pågældende overlæge er dømt for bedrageri. Straffen er udmålt til fem måneders betinget fængsel samt 100 timers samfundstjeneste, som skal gennemføres inden for otte måneder. Derudover skal overlægen tilbagebetale 103.000 kroner til HE Midt.

Forskningsmidler i denne sammenhæng tilhører HE Midt, og HE Midt har ansvaret og regnskabspligten i forhold til forskningsmidlerne. HE Midt indførte allerede i 2011 nye og skrappere regler for håndtering af forskningsmidler. HE Midt blev særligt opmærksom på den pågældende overlæge, da han skulle besvare spørgsmål til udarbejdelsen af en rapport fra Intern Revision i Region Midtjylland. Der har siden oprydningen i 2011 været tæt kontrol med anvendelsen af forskningsmidler med faste, gennemsigtige procedurer på HE Midt.