Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi har specialuddannet fem sygeplejersker, der skal tage sig særligt af de operationspatienter, der får blodfortyndende medicin for at forebygge blodpropper.

26-10-2016

Patienter, der har haft en blodprop, kommer i behandling med blodfortyndende medicin. Medicinen hæmmer blodets evne til at størkne (koagulere), og behandlingen er derfor god til at forebygge nye blodpropper. Men medicinen giver særlige udfordringer den dag, patienten skal opereres. I den situation er det nødvendigt at sætte den blodfortyndende behandling helt eller delvist på pause inden operationen for at nedsætte risikoen for blødning.

Som et af de første hospitaler i landet tilbyder Regionshospitalet Silkeborg nu sygepleje på specialistniveau til denne patientgruppe. Den særlige uddannelse henvender sig primært til sygeplejersker på det hjertemedicinske område, men nu er Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi gået i front og har uddannet i alt fem sygeplejersker til ”antikoagulations-sygeplejerske” – i daglig hospitalsjargon kaldet AK-sygeplejerske. De uddannede AK-sygeplejersker kommer fra centrets ambulatorium, sengeafsnit og anæstesiafsnit. Det giver mulighed for at følge patienten under hele forløbet – før, under og efter operationen.

AK-ekspertholdet fra Center for Planlagt Kirurgi – de nyuddannede AK-sygeplejersker i front og de AK-specialeansvarlige læger bagest. Foto: Henrik Rolfsted Schjelder Hansen

Markedet for blodfortyndende præparater er ganske omfattende, og AK-sygeplejerskernes opgave er at lægge en individuel behandlingsplan, der balancerer patientens risiko for henholdsvis blødning og blodprop, så patienten opnår den største sikkerhed i forbindelse med operationen.

AK-sygeplejerskens behandlingsplan besluttes af den læge, der skal operere patienten, og de er i løbende dialog under hele behandlingsforløbet.

Silkeborg-modellen har vakt opsigt – blandt andet er AK-sygeplejerskerne inviteret til at holde foredrag om nyskabelsen på et kommende årsmøde i Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.