Helbred er, hvordan man har det. Modstandskraft er som man tar det. Dialysepatienten Klaus Østergaard Jensen lever efter Piet Heins berømte ord. Han har udnævnt glæden til at være sin modstandskraft.

16-12-2016

Ingen på Dialyseafsnittet behøver at være i tvivl, om Klaus er der i dag. Man kan bare kaste et blik på vagttavlen. Egentlig er vagttavlen kun beregnet til at give et overblik over, hvem der kommer til dialyse, og hvordan sygeplejerskerne fordeler sig på stuerne. Men det er alt for trist og kedeligt, synes Klaus, så derfor begynder en behandlingsdag for ham altid med at dekorere tavlen med glade tegninger til og af sygeplejerskerne i vagten.

Klaus’ nyrer fungerer ikke længere. Han har arvet en svær nyresygdom fra sin far – en skæbne, han deler med sin søster og halvbror. Tre gange om ugen tager han ind på Regionshospitalet Viborg for at få renset sit blod i en dialysemaskine. Her benytter han lejligheden til at udfordre sig selv med dagens illustrationsopgave. Så er han ligesom bedre rustet til at klare kanylerne – og til at komme over hovedpinen, der ofte følger i kølvandet på dialysebehandlingen.

- Det gør mig glad at tegne glade tegninger. Og jeg bliver glad, når jeg ser, at mine tegninger gør andre glade, siger Klaus.

Humør, der smitter

Klaus erindrer kun at have tegnet en enkelt sur tegning, siden han kom i dialyse i 2012. Et selvportræt i øvrigt.

- Som dialysepatient har Klaus ind imellem nogle hårde dage. Men han har et godt humør inde bagved, og det er dejligt, at han har overskud til også at interessere sig for livet i personalegruppen. Han er en synlig brik i Dialyseafsnittets hverdag og spreder glæde og en god stemning i hele afsnittet, siger afdelingssygeplejerske Marianne Holten-Møller.

 

Indhold og kvalitet i livet

I dag er Klaus på førtidspension. Tidligere arbejdede han i gartneri- og landbrugssektoren. Glæden, han oplevede i sit arbejdsliv, er han været meget optaget af at holde fast i og føre videre i sit liv som kronisk patient.

- Jeg kan for eksempel godt lide at bevæge mig og dyrke sport. Så jeg er selvfølgelig med på dialysepatienternes motionshold i Fysioterapien hver tirsdag. Derhjemme går jeg ture med en kammerat – vi skiftes til at vælge ruten, fortæller Klaus. Han håber, han på et tidspunkt kan komme i gang med at dyrke karate og svømning.

Musik er også en vigtig glædesfaktor i Klaus’ liv. Selv spiller han guitar, og han går ofte til koncert eller i biografen. I en af byens genbrugsbutikker har han en tjans med at prismærke musikalbum.