Hårde tal og bløde fakta kendetegner halvvejsstatus på nationalt projekt om gebyr til patienter, der udebliver.

 

04.03.2016

Siden 9. april sidste år er 140 patienter blevet opkrævet et gebyr for at blive væk fra deres aftale på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg.

Det kan man læse ud af en statusrapport for forskningsprojektet: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen, som Region Midtjylland netop har sendt til Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Solidt beslutningsgrundlag

- Vi er blevet bedt om at levere et solidt beslutningsgrundlag til politikerne, fortæller programleder fra Region Midtjyllands forsknings- og udviklingsafdeling: DEFACTUM, Ulla Væggemose.

Udeblivelser uden afbud, opleves som et stort problem på mange hospitalsafdelinger. Derfor arbejder alle hospitaler med at nedbringe udeblivelserne. Eksempelvis med sms-påmindelser eller andre initiativer. Men et forslag som igen og igen er fremme i debatten, er at give patienterne gebyr, hvis de bliver væk uden afbud.

- Problemet er bare, at vi ikke ved, hvordan det virker, og om det kan have negative effekter. Det skal vi undersøge, så politikerne kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag, siger hun.

Savner svar

Efter nu at være kommet halvvejs er projektet naturligvis leveringsdygtigt i en række hårde tal. Men fakta er stadig ret bløde.

- Vi ville jo vældig gerne begynde at konkludere. ”Virker det?” Bliver vi spurgt igen og igen. Men realiteten er, at det kan vi ikke sige noget om. Vi må altså holde vejret og vente, til vi er færdige med analyserne midt i 2017, siger Ulla Væggemose.

Alvorligt med gebyr

Anders Kühnau (S), formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg og en af de politikere, der har bestilt og skal bruge forskningsresultaterne, er enig:

- Det er ikke for sjov, hvis man pålægger patienter gebyr på 250 kr. Hvis vi konkluderer for tidligt, risikerer vi at genere patienterne med gebyrer, der ikke virker, virker på en uønsket måde eller rammer de forkerte. Eller vi risikerer at sige nej til et middel, som måske er lige i øjet. Så vi må vente til beslutningsgrundlaget er på plads, siger han og tilføjer:

- Heldigvis er vi jo ikke helt uden værktøjer. Vi er godt i gang med sms-påmindelser. De generer ikke nogen, og de ser ud til at have en god effekt.


Fakta

Baggrund:

 • Forskningsprojektet: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen er et nationalt projekt bestilt af Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

 • Projektet var en del af økonomiaftalen for 2013.

 • Region Midtjylland blev udpeget som den region, der skulle lægge hospital og patienter til forsøget. Konkret bliver projektet gennemført på to afdelinger:
  • Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg
  • Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
 • 9. april – 29. november 2015 kunne patienterne på afdelingen i Viborg få gebyrer. Ca. halvdelen blev udtrukket til at blive opkrævet et gebyr, hvis de blev væk fra en aftale uden at melde afbud.

 • 9. november 2015 begyndte patienterne i Silkeborg at få brev om, at de kunne få et gebyr, hvis de udeblev. Dog var de første to måneder afprøvning. Projektet fortsætter her frem til udgangen af 2016.

Statusrapporten beskriver, hvor langt forskningsprojektet er indtil nu, og har blandt andet følgende tal:


Viborg:

 • I Viborg har der været 13.000 patienter i perioden. Ca. halvdelen af dem har kunnet få et gebyr, hvis de udeblev.

 • I alt udeblev 402 patienter.

 • 140 af de udeblevne er blevet pålagt gebyr.

Silkeborg:

 • Tallene for Silkeborg i forhold til hvor mange der har fået gebyrbilag og hvor mange der er udeblevet er meget usikre. De er derfor udeladt i rapporten.

Opkrævninger, der ikke er betalt efter tre rykkere, kan sendes til inddrivelse hos Skat.

Læs mere: