Forsknings- og uddannelsesinstitutioner og et fagforbund er gået sammen om at oprette et lektorat.

22-07-2016

Forskningsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter udvider staben af forskningsmedarbejdere med en lektor i neurofysioterapi. Den nye lektor, Iris Brunner, er ansat på fuld tid i Hammel fra 1. august og foreløbig fem år frem. Hun bliver en del af enhedens forskningsmiljø, hvor neurofysioterapi i forvejen er integreret i forskningsarbejdet.


Iris Brunner. Privatfoto

Lektoratet er oprettet i et samarbejde mellem HE Midt/Hammel Neurocenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune, VIA University College og Danske Fysioterapeuter og udspringer af et fælles ønske om at give forskningen i neurofysioterapi et løft.

Iris Brunner kommer fra Norge, hvor hun har været ansat på universitetet i Bergen og på Haukeland Universitetshospital. Hun er født og opvokset i Tyskland, hvor hun blev uddannet som fysioterapeut i 1991. Siden 1999 har hun været bosat i Norge. Hun blev ph.d. ved universitetet i Bergen i 2012.

Iris Brunner har haft et løbende forskningssamarbejde med Hammel Neurocenter og har ad den vej fået et forhåndskendskab til centrets forskningsmiljø.
- Denne stilling er en utrolig spændende mulighed for at forske inden for neurorehabilitering. Jeg finder stillingen særlig tiltrækkende på grund af det veletablerede tværfaglige forskningsmiljø, som dækker et bredt spekter af kvantitativ og kvalitativ forskning. Særdeles positiv er også Hammel Neurocenters interesse og åbenhed i forhold til at bruge nye teknologier – noget, jeg finder særdeles spændende. Stillingen indebærer også et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen og giver mulighed for at inkludere det vigtige langtidsperspektiv. Jeg ser frem til et inspirerende samarbejde med forskningsgruppen og engagerede klinikere på alle niveauer, siger hun.