Regionshospitalet Viborg er det første blandt en række jyske hospitaler, der skal levere data til et nyt ph.d.-projekt om behandling af hjertestop, der opstår på hospital. Sammensætningen af hospitalernes hjertestophold er måske nøglen til bedre genoplivning og overlevelse.

29-09-2016

Prognosen for at overleve hjertestop er dårlig – også på et hospital. Internationale undersøgelser viser, at kvaliteten af hospitalernes hjerte-lungeredning ofte ikke lever op til gældende standarder.
Behandlingen udføres af et tilkaldt hjertestophold, som består af personale fra forskellige faggrupper og afdelinger – altså et holdsamarbejde. I praksis er der stor forskel fra hospital til hospital på, hvor mange medlemmer hjertestopholdet har – og hvilken klinisk erfaring medlemmerne møder op med.

Netop sammensætningen af hjertestopholdet er i søgelyset for et nyt ph.d.-projekt fra Center for Akutforskning på Aarhus Universitet og Forskningsenheden på Regionshospitalet Randers. Forskerne vil undersøge, hvordan sammensætningen påvirker hjertestopholdets samarbejde, kvaliteten af genoplivningen og chancen for at overleve efter hjertestop på et hospital. Forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med flere jyske hospitaler.

Hjerte-lungeredning er et holdsamarbejde, hvor forskellige sundhedsprofessionelle fra flere forskellige specialer indgår. Billedet er fra en øveseance i Læringscenter Midt på Regionshospitalet Viborg. Arkivfoto

 

Kortlægningen starter på Regionshospitalet Viborg

Som led i projektet vil forskerne undersøge, hvordan hjertestopbehandlingen er organiseret og fungerer på en række jyske hospitaler. Efter hvert tilkald får alle medlemmer af hjertestopholdet et elektronisk spørgeskema, hvor de hver især noterer deres faggruppe, speciale og kliniske erfaring. Herudover bliver medlemmerne bedt om at vurdere kvaliteten af holdets samarbejde og kvaliteten af genoplivningsforsøget. De bliver også spurgt, om de har forslag, der kan lette hjertestopholdets arbejdsgange, hvilket kan bidrage til at forbedre behandlingen. Besvarelsen sker anonymt.

Data fra medlemmerne af hjertestopholdet kobles med data fra den nationale kvalitetsdatabase for hjertestop på hospital, DANARREST, og data om overlevelse fra Landspatientregistret.

- Vi starter dataindsamlingen på Regionshospitalet Viborg, og det er ikke tilfældigt. Med 99 procent indberettede kvalitetsdata i DANARREST ligger Regionshospitalet Viborg blandt landets allerbedste til at dokumentere resultaterne af hjertestopholdets indsats. Vi forventer, at erfaringerne fra Viborg kan være en god ballast og et godt startgrundlag for vores projekt, siger ph.d.-studerende Kasper Glerup Lauridsen, som leder undersøgelsen.

Han ser frem til, at forskningsarbejdet kan bidrage med værdifuld viden, der dels kan føre til øget kvalitet af genoplivningen, dels kan medvirke til, at flere patienter overlever et hjertestop på hospitalet.

Dataindsamlingen til projektet begynder mandag den 3. oktober. På Regionshospitalet Viborg gennemføres projektet i tæt samarbejde med hospitalets hjertestop-organisation, som bakker op om projektet. Hospitalets kontaktpersoner er overlæge, ph.d. Dorthe Svenstrup Møller og sygeplejerske Mette Qvortrup – begge Hjertemedicinsk Afdeling.

- Vi har registreret hjertestop i fire år på Regionshospitalet Viborg. Hjertestopholdet bliver tilkaldt i alt 80-120 gange pr. år, men heldigvis er der ikke altid tale om hjertestop. Vores opgørelse viser, at det kun sker 50-90 gange om året, oplyser sygeplejerske Mette Qvortrup.