Fire 40-års-jubilæer og et enkelt 25-års-jubilæum i 2016.

02-06-2016

Onsdag den 1. juni trak de ansatte på Regionshospitalet Viborgs lungemedicinske afsnit i festtøjet for at fejre sygeplejerske Ellen Christensen, som havde 40-års-jubilæum og blev dekoreret med dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Men det er hverken første eller sidste gang i 2016, at de får lejlighed til at lufte festtøjet og vifte med små flag. Blandt de ansatte i afsnittet kan hele fem fejre et jubilæum.

Fra venstre Britta Hakonsen, Linda Kragh Andersen, Anna Munk Eriksen, Ellen Christensen og Bente Høgedal.

1. marts gjaldt det de to sygeplejersker Linda Kragh Andersen og Anna Munk Eriksen, som begge rundede 40 års ansættelse og samtidig modtog dronningens fortjenstmedalje. 

Linda Kragh Andersen har arbejdet på Regionshospitalet Skive i 34 år – de første 25 år inden for kirurgi, senere på akut medicinsk modtageafsnit og så inden for det lungemedicinske speciale. Hun var med, da det lungemedicinske sengeafsnit lukkede i Skive og flyttede til Viborg i 2010. Linda Kragh Andersen har i mange år været klinisk vejleder for sygeplejestuderende.
Anna Munk Eriksen fik sine første erfaringer som uddannet sygeplejerske på det nu lukkede Kjellerup Sygehus' fødeafsnit. Vejen til det lungemedicinske speciale gik via observationsafsnittet. Tre lungemedicinske sengeafsnit har Anna Munk Eriksen arbejdet på i sin 40-årige karriere – i Kjellerup, i Skive og senest i Viborg.

Den aktuelle jubilar, Ellen Christensen, har arbejdet alle årene inden for medicinske specialer – først i Kjellerup, senere i Skive og nu i Viborg. Hun var med, da de lungemedicinske afsnit i Kjellerup og Skive fusionerede i Skive i 2003 og senere i Viborg i 2010. Ellen Christensen har de seneste par år været klinisk koordinator i Lungemedicinsk Afsnit.

Næste 40-års-jubilæum finder sted 6. oktober. Her gælder det social- og sundhedsassistent Bente Høgedal, som i 28 år var ansat på intensiv- og observationsafsnittet i Skive. Efter en kort periode som ansat på plejehjemmet i Sjørup blev hun ansat inden for det lungemedicinske speciale – først i Skive og senere i Viborg.
Social- og sundhedsassistent Britta Hakonsen er lungejubilarernes benjamin. Til oktober fejrer hun 25-års-jubilæum sammen med sine kolleger. Hun har været ansat på flere medicinske afsnit og på operationsafsnittet, sterilcentralen og observationsafsnittet i Skive, inden hun blev ansat i det lungemedicinske speciale, først i Skive og siden i Viborg.

Ud over nutiden har de fem jubilarer flere fælles relationer i fortiden. Deres tilknytning til "de gamle" Viborg Amt-sygehuse i Skive, Kjellerup og Viborg er ét eksempel. Desuden har Linda Kragh Andersen, Ellen Christensen og Anna Munk Eriksen gået på samme hold på Sygeplejeskolen i Viborg.
Og alle har de planer for fremtiden i Lungemedicinsk Afsnit, noterer deres afdelingssygeplejerske Linna Skovgaard.