TrygFonden og de 19 kommuner i Region Midtjylland sikrer, at Hammel Neurocenter som led i projekt "Bristede Drømme – Nyt Håb" kan færdiggøre et udviklingsarbejde om at involvere unge hjerneskadedes netværk i rehabiliteringen. Et arbejde, der har vist sig at skabe nye, bæredygtige resultater, og som med fordel kan udbredes til resten af landet.

08-08-2016

 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Et solidt netværk er guld, når man skal i gang med at genopbygge sit liv efter at have pådraget sig en hjerneskade. Især unge har brug for at kunne støtte sig til et netværk, for med en hjerneskade kan det være svært at overskue hverdagens kompleksitet og til tider uforudsigelighed. Desværre lykkes det ikke for ret mange unge med hjerneskade at holde fast i deres netværk efter traumet. De har også svært ved at opbygge nye netværk.

Især unge med lettere hjerneskade er i fare for at blive overset i rehabiliteringen, blandt andet fordi de kognitive følger efter hjerneskaden er "usynlige". Derfor var det oplagt for Regionshospitalet Hammel Neurocenter at gøre noget særligt for denne gruppe, da Region Midtjylland i 2013 fik bevilget satspuljemidler fra staten til projekt "Bristede Drømme – Nyt Håb", som skulle styrke indsatsen specielt for unge med erhvervet hjerneskade.

Ungementorer – i samarbejde med kommunale hjerneskadekoordinatorer
Satspuljemidlerne har gjort det muligt at ansætte to ungementorer, som har arbejdet med at involvere den unges netværk i rehabiliteringsprocessen. Ungementorerne har både arbejdet med at klæde netværket på til opgaven – og med at vænne den unge til at få støtte og hjælp fra netværket til at agere selvstændigt i et naturligt og værdifuldt samspil med andre mennesker.
Ungementorerne har samarbejdet med hjerneskadekoordinatoren i den unges hjemkommune.

Ungementorernes arbejde har vist, at der kan skabes nye, bæredygtige resultater i neurorehabiliteringen ved at involvere netværket. Men satspuljemidlerne rakte ikke til at forlænge ungementorernes ansættelse.

- Derfor er vi både glade og taknemmelige over, at de 19 kommuner i fællesskab har givet tilsagn om at finansiere lønudgiften til den fortsatte drift frem til 1. april. Hertil kommer en bevilling fra TrygFonden på halvanden million kroner, som sikrer, at vi kan videreudvikle konceptet og dokumentere effekten, så vi forhåbentlig kan få lov at gøre ordningen permanent, siger projektleder Helle Dybkjær fra Hammel Neurocenter.

- Støtten til både drift og udvikling ser vi som en stor anerkendelse af de to ungementorers arbejde. Og vi er glade for, at vi kan holde fast i dette tilbud til hjerneskadede unge i Region Midtjylland, fortsætter hun.

Ph.d.-studerende og forskere på Hammel Neurocenter og i kommunerne vil nu gå sammen om udviklings- og dokumentationsopgaven. Målet er at beskrive en metode, som også kan være til inspiration for landets øvrige kommuner om, hvordan man kan arbejde med de unge hjerneskadedes netværk. Det vil højne kvaliteten og være en håndsrækning til den brobygning, der fortsat skal udvikles mellem den regionale og den kommunale indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Læs mere om Hammel Neurocenter her (www.hammelneurocenter.dk)

Læs mere om projekt "Bristede Drømme – Nyt Håb" her (www.ungehjerneskadeprojekt.rm.dk)

Læs rapporten "Ungementor. En intervention, der har til formål at styrke indsatsen i Region Midtjylland for 15-30-årige med erhvervet hjerneskade" (pdf).

Se pressemeddelelse (pdf).