Torkell Ellingsen er netop blevet tilknyttet Aarhus Universitet og Regionshospitalet Silkeborgs Universitetsklinik for Innovative Patientforløb som adjungeret professor.

01-03-2016

 

Hans forskning har de seneste år fokuseret på at forbedre både diagnostikken og behandlingen af gigtbetændelse og følgesygdomme som eksempelvis hjerte- og lungesygdomme ved leddegigt. Med sin titel som adjungeret professor bliver Torkell Ellingsen nu en del af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg.

Det adjungerede professorat skal være med til at styrke de nuværende, men også kommende projekter mellem universiteterne og universitetshospitalerne i Aarhus og Odense – og universitetsklinikken i Silkeborg.
- Fælles for forskningsprojekterne er ønsket om at finde nye markører, teknikker og strategier, der kan optimere såvel diagnostik som behandling af både gigtbetændelse og følgesygdomme hos patienter med gigtsygdomme, fortæller Torkell Ellingsen.

Universitetsklinik for Innovative Patientforløb er en del af Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Her glæder ledende overlæge Ulrich Fredberg sig over, at tilknytningen af Torkell Ellingsen har skabt mulighed for at fortsætte og udbygge det tætte, succesrige forskningssamarbejde, der er udviklet gennem de seneste år.
- Torkell Ellingsen har unikke kompetencer, når der skal gang i brede forskningsprojekter på tværs af specialerne. Han evner at få specialerne til at arbejde sammen om projekterne – og at rekruttere engagerede læger til at tage del i forskningsarbejdet”, siger Ulrich Fredberg.

Sundhedsdekan på Aarhus Universitet, Allan Flyvbjerg, er enig.
- Med sin mangeårige erfaring er Torkell Ellingsen en stor kapacitet, og ansættelsen styrker i den grad forskningen og samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg, siger Allan Flyvbjerg.

Torkell Ellingsen er uddannet speciallæge i intern medicin i 2007. Han forsvarede sin ph.d. i 2001 fra det, der dengang hed Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Siden 2013 har han arbejdet som specialeansvarlig overlæge, professor og forskningsleder på Reumatologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital (OUH).

Hent pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt (pdf).