Operationsfaciliteter på Regionshospitalet Silkeborg skal bygges om for 27 millioner kroner. Nu er totalrådgiver-opgaven kommet i udbud.

17-11-2016 

Et nyt skridt er taget i den større investering, der skal ombygge og forbedre Dagkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Silkeborg, hvor hospitalets læger hver dag opererer dårlige skuldre, ømme knæ og andre skavanker på adskillige patienter.

Med en samlet investering på 27,2 millioner kroner vil Dagkirurgisk Afsnit blive ombygget og opgraderet med fem nye operationsstuer, et nyt opvågningsområde samt diverse støttefunktioner til operationsstuerne, såsom kontorer, personalelokaler og depoter.

Udbuddet på totalrådgiver-opgaven på projektet er netop sendt ud.

Den kommende totalrådgiver vil i første omgang koncentrere sig om at lave projektforslag og senere følge opgaven igennem byggeriet og gennemførelse af forslaget.

Ombygningen er en del af en større moderniseringsplan for Regionshospitalet Silkeborg. Tidligere er der blandt andet indrettet et nyt Intensivt Afsnit samt etableret et nyt sengeafsnit til Center for Planlagt Kirurgi.

Hurtigt hjem i vante rammer

Dagkirurgisk Afsnit er en del af Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Sammen med det andet center på hospitalet – Diagnostisk Center – har det som særlig opgave at udvikle nye metoder, der kan sikre patienterne en hurtig diagnose og et effektivt og sammenhængende behandlingsforløb.

Ombygningen af Dagkirurgisk Afsnit skal være med til at sikre optimale rammer til at løse den opgave, lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Silkeborg er del af.

- I dag kan flere og flere operationer udføres, uden at patienten er nødt til at blive indlagt bagefter. Det er positivt, for man kommer hurtigere ovenpå, hvis man er hjemme hos sig selv. Men den udvikling stiller også krav til, at rammerne omkring operationerne på hospitalet er effektive, fleksible og overskuelige og understøtter personalets muligheder for at samarbejde bedst muligt. Det er det, ombygningen skal være med til at sikre, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Pris, erfaring og brugerinddragelse

Hos Hospitalsenhed Midt ser man frem til at modtage de potentielle totalrådgiveres forslag.

De interesserede vil blive bedømt på flere kriterier, lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. 

- Det er vigtigt for os at finde en totalrådgiver, der kan levere til en konkurrencedygtig pris. Men lige så vigtigt er det, at de har en solid erfaring samt de rigtige kompetencer og en gennemtænkt plan for, hvordan de vil inddrage de kommende brugere af de nye lokaler i processen. Når vores medarbejdere får lov til at byde ind med deres viden og behov til en moderne og funktionsdygtig operationsgang, er det lige så meget patienterne, der drager nytte af det i sidste ende, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

- Samtidig er det en vigtig overvejelse i processen og planlægningen, at ombygningen foregår på et hospital og en operationsafdeling, der er i fuld drift under byggeriet, siger Lars Dahl Pedersen.

Vinderen af totalrådgiverudbuddet bliver efter planen fundet i februar, hvorefter der vil gå en periode med projektering, før entreprisen på projektet kommer i udbud.

Det forventes, at ombygningen af Dagkirurgisk Afsnit går i gang i august 2017.

Dagkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet Silkeborg udførte i 2015 3600 operationer. I 2016 er der fra januar og til og med oktober udført 3400 operationer.