Leni Abrahamsen er ny oversygeplejerske på Regionshospitalet Viborgs største afdeling, Anæstesi- og Operationsafdelingen, fra 1. oktober. At omsætte nye nationale kvalitetsmål til daglig praksis og forsætte tværfagligt samarbejde er blandt hendes pejlemærker.

25-08-2016 

Leni Abrahamsen kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og tiltræder 1. oktober på Hospitalsenhed Midt. Med sig bringer hun et stort fokus på afdelingens samarbejde med øvrige afdelinger på hospitalet.

- Jeg ser meget frem til at bidrage til en stor, velfungerende afdeling, der samarbejder godt med de afdelinger, som hver dag arbejder ved vores operationslejer. Det er en stor drivkraft for mig at bidrage til gode velfungerende patientforløb på tværs af hospitalet, siger Leni Abrahamsen.

Leni Abrahamsen er ny oversygeplejerske for Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg i Hospitalsenhed Midt. Foto: Privatfoto

Anæstesi- og Operationsafdelingen er hospitalets største med drift af hospitalets operationsstuer, bedøvelse af patienter, opvågning og intensivafsnit. Afdelingen har 340 ansatte og gennemfører 32.000 operationer og undersøgelser hvert år. På afdelingens intensivafsnit indlægges hvert år cirka 1.000 patienter.

Fokus på kvalitet og kompetenceudvikling

Leni Abrahamsen medbringer en stor erfaring inden for ledelse af kvalitet og kompetenceudvikling, blandt andet fra særlige opgaver inden for disse områder på Aarhus Universitetshospital og i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel.

- Jeg er meget ydmyg i forhold til den opgave, jeg står over for. Jeg kender ikke Hospitalsenhed Midt indgående endnu og ser frem til at lære både medarbejdere og lederkolleger at kende. Jeg tror på, at jeg med min baggrund kan medvirke til at omsætte de nye nationale kvalitetsmål til praksis og stille skarpt på den faglige udvikling og kompetenceudvikling bredt set. I afdelingen skal vi blandt andet arbejde frem mod at organisere os, så vi understøtter de nye arbejdsgange og forløb, der følger, når hospitalet tager det nye akutcenter i brug i 2018. Jeg glæder mig til at tage fat på de opgaver sammen med vores ledende overlæge, Nils Falk Bjerregaard, forklarer Leni Abrahamsen.

Erfaring med tværfaglig og strategisk ledelse

I valget af oversygeplejerske har ansættelsesudvalget lagt stor vægt på, at Leni Abrahamsen over en årrække har opbygget erfaring med tværfaglig og strategisk ledelse i så stor og kompleks en organisation som Aarhus Universitetshospital. Sygeplejefaglig direktør, Tove Kristensen, uddyber:

- Vi har været begunstiget med et usædvanligt stærkt felt af ansøgere, men vi hæfter os blandt andet ved Lenis dokumenterede erfaring med forandringsledelse i et integreret og vellykket samarbejde med medarbejdere og mellemledere. Leni har tillige arbejdet som sygehussurveyor og ledende surveyor under IKAS samt indgået i diverse råd, udvalg og styregrupper i AUH og regionalt. Kombineret med hendes stærke motivation for at indgå i netop afdelingsledelsen i Anæstesi- og Operationsafdelingen i Viborg valgte et enigt ansættelsesudvalg Leni til stillingen.

Leni Abrahamsen bor i Risskov i Aarhus sammen med sin mand. Sammen har de fire voksne børn.

Stillingen som oversygeplejerske bliver ledig med udgangen af august, hvor afdelingens mangeårige oversygeplejerske, Kim Wierenfeldt, går på pension.

 

Hent pressemeddelelse her.