Diagnostisk Center fik afsat 10 forløb på den kliniske basisuddannelse på rekordtid og kunne melde udsolgt inden de store universitetshospitaler.

24-10-2016

Mandag den 17. oktober lød startskuddet for 591 nyuddannede læger, der skulle sikre sig et års ansættelse i klinisk basisuddannelse (KBU). Hver læge havde ved lodtrækning fået en dato og et klokkeslæt for, hvornår han eller hun kunne vælge sit forløb. Allerede onsdag den 19. oktober klokken 9.30, da de første 135 læger havde indløst deres lykkenummer, kunne Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg melde udsolgt på sine 10 uddannelsesforløb.

- Vi kom i mål før de store universitetshospitaler i København, Aarhus, Odense og Aalborg, og det er ganske usædvanligt. Vi har modtaget flere officielle priser for vores lægeuddannelse, men vigtigst er det dog, at de uddannelsessøgende læger selv sætter pris på os ved at gå så målrettet efter vores uddannelsesforløb, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center.

Skærmdump fra http://basislaege.dk onsdag den 19. oktober klokken 9.30. De røde hospitaler har udsolgt på deres KBU-forløb. I mål før Silkeborg kom Psykiatrisk Center i Ballerup (et forløb), Frederiksberg Hospital (syv forløb) og AUH Risskov (to forløb).

De medicinske overlæger - og ikke mindst de to uddannelsesansvarlige overlæger Hanne Storm og Jørgen Buhl - på Diagnostisk Center har investeret mange ressourcer i den lægelige videreuddannelse, efter at man i 2002 havde haft vanskeligt ved at besætte stillinger som reservelæge. I dag får centret et to-cifret antal ansøgninger til de lægestillinger, der besættes efter opslag. Hertil kommer i snit et par uopfordrede ansøgninger om måneden.

KBU er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse efter universitetet. Efter tur vælger de tilmeldte læger sig ind på et ledigt forløb. Alle 10 KBU-forløb på Diagnostisk Center har et halvt år i intern medicin og et halvt år i almen praksis.