Anne Bendix fra Regionshospitalet Viborg er de midtjyske sygeplejerskers talerør i Sygeplejeetisk Råd.

11-11-2016

Etiske dilemmaer og problemstillinger opstår i alle relationer mellem mennesker. Især hvor det ene menneske har et ansvar for at yde omsorg for det andet.

- Der er etik i alle forhold, og som sygeplejerske er det vigtigt, at du er i stand til at reflektere over etikken i din kliniske praksis og dine handlemuligheder. Sygeplejeetisk Råd er i bund og grund sat i verden for at holde danske sygeplejerskers etik på ret kurs, siger sygeplejerske Anne Bendix.

Siden maj har hun været Dansk Sygeplejeråd (DSR) Kreds Midtjyllands repræsentant i Sygeplejeetisk Råd. Til daglig arbejder hun på Regionshospitalet Viborg – for tiden som ph.d.-studerende, hvor hun er i gang med at undersøge det tværsektorielle samarbejde i det danske sundhedsvæsen. Ti dage rykker hun nu ud af årskalenderen for at debattere etik med de øvrige ni medlemmer af Sygeplejeetisk Råd.

Etik for sygeplejersker
Sygeplejeetisk Råd går specifikt ind og vejleder om etiske forhold, som sygeplejersker kan blive konfronteret med i deres arbejde. Rådet er en del af DSR's organisation. Det har derimod ingen formelle relationer til Det Etiske Råd, der har til opgave at rådgive Folketinget og offentlige myndigheder helt generelt om forskningens muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier.

- Sygeplejeetisk Råd betjener DSR som organisation, men enkeltmedlemmer af DSR er også hjerteligt velkomne til at bede om vejledning fra Sygeplejeetisk Råd – generelt eller i konkrete etiske problemstillinger. Sygeplejeetisk Råd følger naturligvis også interesseret med i, hvad der foregår i Det Etiske Råd, og blander sig aktivt i den offentlige debat om etik i sundhedsvæsenet, fortæller Anne Bendix.

Etik i omsorgen for den enkelte patient
Det etiske grundlag har Sygeplejeetisk Råd formuleret i sygeplejeetiske grundværdier, som folder sig ud i grundlæggende sygeplejeetiske principper – som igen folder sig ud i generelle sygeplejeetiske retningslinjer. Centralt i dette kompleks er begreberne

  • respekt for den enkelte patients selvbestemmelse
  • anerkendelse af den enkelte patients værdighed
  • hensynet til den enkelte patients integritet
  • omhu for det sårbare liv – at den enkelte patient sikres beskyttelse og omsorg.

Rådets sygeplejeetiske grundværdier, principper og retningslinjer skal blandt andet inspirere sygeplejersker til at tænke etisk overvejelse og refleksion ind i den daglige praksis – og at fremme sygeplejerskers etiske dømmekraft.

Konkret har Anne Bendix i sin korte tid i Sygeplejeetisk Råd deltaget i etiske diskussioner om emner så forskellige som eutanasi, senprovokeret abort, behandling med hasholie og sedering af patienter på intensive afsnit. Hun har også været med til at udarbejde en etisk refleksionsmodel til brug for klinisk praksis.

- Det er vigtigere end nogensinde, at et råd som Sygeplejeetisk Råd kan synliggøre etiske dilemmaer og udfordringer i den kliniske praksis. Etiske problemstillinger træder eksempelvis tydeligt frem i nutidens meget hurtige behandlingsforløb. Mange gamle mennesker i sundhedsvæsenet er et andet eksempel, siger Anne Bendix.

Anne Bendix roser i øvrigt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi, som har arbejdet med lokale klinisk etiske komiteer, som på forskellig vis behandler etiske cases fra egen daglig praksis.

Læs mere om Sygeplejeetisk Råd her. Siden indeholder også eksempler på konkrete etiske dilemmaer, rådet har været involveret i. Og der er adgang til den elektroniske blanket, du skal bruge, hvis du vil have rådets øjne på et konkret emne.

 

Privatfoto