Dagens Medicin udnævner igen i år Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg som Danmarks bedste behandlingssted for børn med diabetes. Samtidig springer Endokrinologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg, 19 pladser frem og er nu Danmarks femtebedste til at behandle voksne med diabetes. Dermed lander den samlede førsteplads for al diabetesbehandling på Regionshospitalet  Viborg.

02-12-2017

På Børn og Unge får børn med diabetes hurtigt tildelt en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske, som sammen med afdelingens diætist står for at oplære barnet og familien.

-Vi prioriterer at have en patientansvarlig læge, som tilser patienterne fra begyndelsen og ved for eksempel genindlæggelser. Fordi vi har kendt børnene og deres familier i mange år, fortæller de os ærligt om ting, der kan påvirke behandlingen. Det kendskab gør os i stand til at lave nogle individualiserede forløb, fortæller diabetessygeplejerske Linda M. Hansen.

På Endokrinologisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg, har man arbejdet målrettet for det store spring fra 24. pladsen til femtebedste.

-Vi har først og fremmest arbejdet rigtig meget med LUP-tallene og har arbejdet målrettet for at nå målene i databasen og i de kliniske guidelines, fortæller Torben Østergård, overlæge i Endokrinologisk Ambulatorium.

Begge placeringer bygger på data fra Dansk Diabetesdatabase. Dagens Medicin kårer i disse uger Danmarks bedste afdelinger inden for en række specialer. Hovedpriserne for Danmarks bedste hospitaler uddeles i uge 50.