Fra 1. januar 2017 tager RH Viborg imod akutte organkirurgiske patienter fra Mors.

02-12-2016

Det er resultatet af en aftale, som Region Nordjylland og Region Midtjyllandi ndgik i sidste uge.

Region Nordjylland har gennem en længere periode haft svært ved at skaffe læger til en række ledige stillinger på Kirurgisk Afdeling på Thisted Sygehus.

For patienterne fra Mors gælder fra 1. januar: Er der mistanke om, at patientens tilstand kan kræve akut kirurgi, vil de blive modtaget i Regionshospitalet Viborgs akutafdeling og behandlet på Kirurgisk Afdeling.

Dette er aftalt med de to afdelingsledelser på Akutafdelingen og Kirurgisk Afdeling. 

På nuværende tidspunkt estimerer de to regioner, at der vil være tale om cirka 350 patienter fra Mors per år.