Her ses en af Hospitalsenhed Midts serviceassistenter i aktion. foto: Agata Lenczewska-Madsen 

 

20-04-2016

I februar blev der gennemført en årlig tilbagevendende kvalitetsundersøgelse af rengøringen på Hospitalsenhed Midt, og resultatet er netop blevet modtaget med glæde i hospitalsenheden.

31 afsnit på Hospitalsenhed Midts fire hospitaler blev udvalgt af det eksterne firma, Dansk Servicerådgivning, til at blive undersøgt nærmere og til et tjek af kvaliteten. Undersøgelserne blev gennemført som en visuel kontrol af humanbiologisk materiale (blod, ekskrementer og sekret) samt støv, affald og løst snavs.

Grunden til, at der løbende udføres denne eksterne kontrol, er for at sikre en ensartet kontrol med rengøringsservicen og for at sætte fokus på mulige forbedringsområder.

Topkarakter til alle fire hospitaler

Nu er den endelige rapport netop blevet fremsendt til Hospitalsenhed Midt, og det er rigtig god læsning. Alle fire af hospitalsenhedens hospitaler får topkarakteren A for den overordnede rengøringskvalitet med en godkendelsesprocent mellem 95 til 100 procent. Det betyder med andre ord, at der kun er ganske få anmærkninger til rengøringskvaliteten.

- Dette resultat vidner om en rigtig høj rengøringsstandard og fremragende arbejdsindsats fra alle serviceassistenter på Hospitalsenhed Midt. Det er ikke bare nogle enkelte serviceassistenter, der fortjener ros, det er hver eneste af dem i hele organisationen, slår servicekonsulent Kirsten Jæger fra Servicecentret fast.

Rapportens resultat bevirker i øvrigt, at Hospitalsenhed Midt placerer sig helt i top sammenlignet med Region Midtjyllands øvrige hospitaler.