11-05-2016

Regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg har succes med at uddanne sygeplejersker og radiografer til sonografer, der kan varetage en række af hospitalernes ultralydsskanninger inden for radiologi. Dermed kan de øge kapaciteten af ultralydsskanninger, og speciallægerne kan hellige sig andre opgaver.

Sonografer skanner nu nyrer, lever, galdeveje og blodpropper på regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg og øger dermed kapaciteten af ultralydsskanninger. Oprindeligt er sonograferne uddannet sygeplejerske eller radiograf, men med en efteruddannelse til sonograf kan de udføre en række ultralydsskanninger på egen hånd og dermed øge kapaciteten.

Uddannelsen af sonografer til at ultralydsskanne kan være med til at nedbringe ventetider. Hvert år er der et stigende behov for ultralydsskanninger. Med uddannelsen af sonograferne kan de praktiserende læger henvise deres patienter til en kortere venteliste, når de skal til videre undersøgelse.

Succes med intensivt og komprimeret uddannelsesforløb

- Vi har i løbet af bare et år uddannet en af vores radiografer til sonograf i et intensivt og komprimeret forløb, og det har været en stor succes. Det gør det muligt for os at frigive specialisterne til de mest krævende opgaver. Samtidig er det en jobudvikling for eksempelvis en radiograf, når denne kan fungere på lige fod med de yngre læger og agere selvstændigt som sonograf. Uddannelsen er et eksempel på den retænkning af sundhedsvæsenet, der sker i disse år, siger Agnete Hedemann Nielsen, ledende overlæge i Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Uddannelsen af sonografer inden for radiologien giver også et større samarbejde mellem faggrupperne – lægen på den ene side og sonografen på den anden side. Derudover kan det give eksempelvis radiografer og sygeplejersker nye udfordringer og muligheder for udvikling og videreuddannelse.

Formålet med at videreuddanne andre faggrupper til sonografer, der kan varetage udvalgte ultralydsskanninger, er at udnytte ressourcerne bedst muligt inden for det radiologiske område. Når sonografer kan overtage nogle af skanningerne, så øger det aktiviteten af ultralydsskanninger, fordi der er flere ressourcer til rådighed.

Ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt

- Manglen på speciallæger inden for det radiologiske område gør det nødvendigt hele tiden at se på, hvordan speciallægernes ressourcer udnyttes bedst muligt. Og nu, hvor der ikke længere er mangel på radiografer og sygeplejersker, er det en naturlig udvikling, at disse overtager mindre specialiserede undersøgelser fra speciallægerne, som så kan producere flere af de mere specialiserede undersøgelser og behandlinger, siger Eva Brems, ledende overlæge i Billeddiagnostisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.

Speciallægerne i radiologi på hospitalerne i Viborg og Silkeborg skal fortsat foretage de komplicerede ultralydsskanninger og selvfølgelig være back up for sonograferne.

På Regionshospitalet Silkeborg er de første to sonografer inden for det radiologiske område allerede færdiguddannede, og på Regionshospitalet Viborg bliver den første sonograf færdig i juni og nummer to sidst på året.

 

Hent pressemeddelelse som pdf.