Når hjertepatienter genoptræner efter en indlæggelse på hospitalet, foregår en del af genoptræningen med fysisk aktivitet på en motionscykel.

Siden februar 2015 har Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg samarbejdet med Viborg og Skive kommuner om genoptræning af hjertepatienter. Langt flere patienter deltager, når de kan træne tæt på eget hjem, og kommunerne får mere genoptræning for pengene. Region Midtjyllands øvrige hospitaler og kommuner følger nu trop.

 

14-04-2016

 

Normalt foregår genoptræning efter hjertesygdom på hospitalerne, men i godt et år har hjertepatienter fra Skive og Viborg i stedet fået tilbud om genoptræning i deres hjemkommune. Det har øget andelen af patienter, der genoptræner, fra under 50 procent på hospitalet til 81 procent i Skive Kommune og 64 procent i Viborg Kommune.

- Det er vigtigt, at flest muligt genoptræner, fordi motion og genoptræning reducerer risikoen for at dø med 20-30 procent, og risikoen for at få et nyt hjertetilfælde falder. De to kommuner løser deres opgave til topkarakter og leverer et godt produkt til borgerne," siger Malene Hollingdal, overlæge og ansvarlig for hjerterehabiliteringen på Regionshospitalet Viborg.

Også på de kommunale budgetter kan det mærkes, at kommunerne nu selv varetager genoptræningen. Skive Kommune kan tilbyde genoptræning til dobbelt så mange patienter for de samme midler sammenholdt med genoptræning på hospitalet. I Viborg Kommune er udgiften faldet med 35 procent, samtidig med at kommunen genoptræner 35 procent flere borgere.

Geografisk nærhed gør en forskel
I kommunerne foregår genoptræningen i de kommunale sundhedshuse, og genoptræningen lever fuldt op til det nationale effektmål om, at 80 procent skal øge deres arbejdskapacitet med mindst 10 procent. Kommunerne løser opgaven tværfagligt, så både fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister, psykologer og ergoterapeuter kan være involveret.

- Borgerne er glade for, at genoptræningen foregår lokalt. Nogle siger, at de ikke havde deltaget, hvis det havde foregået på hospitalet i Viborg. Det bliver mere overskueligt for dem at træne, og de kan tage imod supplerende tilbud om fx rygestop i den rækkefølge, de kan magte det," forklarer fysioterapeut, Maria Øland, som har været med til at opbygge det kommunale tilbud i Skive Kommune i tæt dialog med hospitalet.

Tæt kontakt mellem kommuner og hospital
Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg har klædt kommunerne på til opgaven, og afdelingens forløbskoordinator og rehabiliteringssygeplejersker medvirker aktivt til at planlægge den enkelte patients forløb. Afdelingen har også varetaget et stort dataindsamlingsarbejde, som har været nødvendigt for at følge målopfyldelsen i den kommunale genoptræning.

Det kommunale personale har været igennem en opkvalificering inden for hjerterehabilitering og har direkte adgang til Hjertemedicinsk Afdelings speciallæger, som de kan rådføre sig med efter behov. Den tætte kontakt har været afgørende for samarbejdet.

- Et samarbejde på tværs af sektorer kan kun lade sig gøre, hvis alle parter lægger deres fordomme til side og har tillid til hinanden. Man skal ville det gode samarbejde og have gode aftaler om, hvem der kontakter hvem, når der opstår spørgsmål, eller hvis en borger bliver dårlig," forklarer Birgitte Helm Eskildsen, teamleder for genoptræningen i Viborg Kommune.

Den kommunale genoptræning er typisk til patienter, der har haft, blodpropper, hjertesvigt eller har fået nye hjerteklapper. De øvrige 17 kommuner i Region Midtjylland har godkendt, at også de vil overtage genoptræning af hjertepatienter fra regionens hospitaler. Silkeborg Kommune overtog genoptræningsopgaven pr. 1. marts i år.

Fakta: Kommuner og hospital samarbejder om hjerterehabilitering (genoptræning)

  • Efter udskrivelse kommer patienter til samtale og undersøgelse i Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg.
  • Hvis lægen vurderer, at patienten er egnet til kommunal genoptræning, begynder genoptræningen efterfølgende lokalt i kommunen.
  • Når patienten har trænet i 12 uger, kommer patienten tilbage til Hjertemedicinsk Afdeling til en afsluttende samtale og undersøgelse. 
  • Det lægefaglige ansvar er placeret hos Hjertemedicinsk Afdeling under hele forløbet.
  • Rehabiliteringen bliver planlagt individuelt for den enkelte patient. En plan for rehabilitering kan bestå af fysisk træning, tilbud om rygestop og kostvejledning ved diætist samt undervisning i fx vaneændringer, sygdomslære mv. Desuden bliver der foretaget en screening for angst og depression, som hjertepatienter har risiko for at få efter deres indlæggelse med hjerteproblemer, og der kan indgå tilbud om psykologhjælp i rehabiliteringsplanen.

Yderligere oplysninger:

  • Malene Hollingdal, overlæge og ansvarlig for hjerterehabilitering på Regionshospitalet Viborg: 78 44 70 53 / malene.hollingdal@midt.rm.dk
  • Maria Øland, fysioterapeut i hjerterehabiliteringen, Skive Sundhedshus 2159 5275/ maka@skivekommune.dk
  • Birgitte Helm Eskildsen, teamleder, Viborg Sundhedscenter, 6189 7859 / bihe@viborg.dk 

Patienter til interview:
Patienter, der har gennemført genoptræning i Viborg og Skive kommuner, står til rådighed for interview. Kontakt kommunikations- og sekretariatschef, Kristine Stange, 5183 6020 / kristine.stange@midt.rm.dk

Foto: 
Foto kan frit benyttes til omtale af indholdet i denne pressemeddelelse mod kreditering.
Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt.