Neurologisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg er med succes ved at flytte udførelsen af lumbalpunkturer fra læge til sygeplejerske. Samtidig er der oprettet en central visitation bemandet primært af sygeplejersker og sekretærer. Begge tiltag frigør neurolog-tid.

08-12-2016 

Der er mangel på neurologer, og det betyder, at udredningsretten på 30 dage er svær at overholde på det neurologiske område.

Derfor bliver der tænkt kreativt i Neurologisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg. Siden juni har man i et projekt arbejdet målrettet med tiltag, der kan nedbringe ventetiden for en undersøgelse i afdelingens klinikker.

To af de tiltag drejer sig om at flytte opgaver fra læge til sygeplejerske og sekretærer, så der bliver frigivet lægetid til undersøgelse af patienter.

- Der kommer ikke en bus fyldt med neurologer. Derfor tænkte vi over, hvilke opgaver sygeplejerskerne så kunne overtage? Sygeplejerskerne kan ikke undersøge og udrede en patient, men de kan uden problemer udføre visse procedurer, siger Louise Lindenmayer, afdelingssygeplejerske i Neurologisk Ambulatorium.

Nålen i sygeplejerskens hånd

En af de procedurer er en lumbalpunktur, hvor man med en nål mellem to ryghvirvler udtager en prøve af rygmarvsvæsken for at undersøge, om der for eksempel er en bakterie eller virus i nervesystemet. Det kan være patienter, der skal udredes for sklerose, demens, borrelia eller søvnlidelsen narkolepsi.

Siden midten af november har tre sygeplejersker været under oplæring i proceduren, og de udfører dem selv allerede nu med succes. De næste par måneder er der en neurolog med som støtte, men det forventes, at sygeplejerskerne er helt selvkørende fra februar.

En af de sygeplejersker, der har fået opgaven, er Tina Larsen. Hun har igennem sine mere end ti års erfaring som neurologisk sygplejerske assisteret ved adskillige lumbalpunkturer, og hun er stolt over, at hun nu selv kan føre nålen.

Tina Larsen udfører lumbalpunktur på en patient. Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

- Det er rart at kunne bidrage til at bringe ventetiden på en forundersøgelse ned, så patienterne hurtigere kan få afklaring. Jeg tror også på, at vi vil se flere opgaver, der bliver flyttet fra læger til sygeplejersker, ligesom vi allerede har gjort de seneste år, siger Tina Larsen.

Sygeplejerskerne har modtaget både teoretisk og praktisk undervisning af en neurolog på Regionshospitalet Viborg, ligesom de har kunnet øve sig på dukker i hospitalets læringscenter, før de var klar til at udføre proceduren på patienter.

- Det er virkelig en succeshistorie, der viser, at man med omkring 10 dages intensiv oplæring faktisk kan flytte en opgave fra lægen til sygeplejersken, siger Louise Lindenmayer.

Tiltaget kommer til at frigøre omkring seks timers lægetid om ugen.

Ved en lumbalpunktur udtages en prøve af rygmarvsvæsken. Foto: Agata L.-Madsen

Central visitation kører på skinner

Udover flytningen af lumbalpunkturerne har Neurologisk Ambulatorium oprettet en samlet visitation.

Før blev henvisninger til afdelingen visiteret fem forskellige steder. Nu bliver de cirka 20-30 nye henvisninger om dagen håndteret samlet af en sygeplejerske og sekretær om formiddagen. Over middag kommer lægen forbi, og holdet bruger en halv times tid på at få aftalerne om de forskellige henvisninger helt på plads.

- Det er en svær opgave at lave visitation, men den centrale visitation kører virkelig på skinner. Vi har nok aldrig været så velforberedte på de patienter, vi får ind, som vi er nu, siger Louise Lindenmayer.

Det nye tiltag har kvalificeret arbejdet med visitation, og samtidig bliver der frigjort cirka 30 til 45 minutters lægetid om dagen.