Ny hvidbog med anbefalinger til en national handlingsplan for leddegigt blev præsenteret på Regionshospitalet Silkeborg i dag.

01-02-2016

- Det var en succes, at man udnævnte kræftsygdom til en akut sygdom. Det forbedrede kræftpatienternes prognose. Noget lignende bør man gøre for patienter med leddegigt. Hurtig udredning og intensiveret behandling vil også forbedre leddegigtpatienternes prognose og livskvalitet.

Det fastslår ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Han er medforfatter på en ny hvidbog om leddegigt. Hvidbogen munder ud i syv målrettede anbefalinger til en national handlingsplan for leddegigt - blandt andet et forslag om et samlet pakkeforløb for patienter med symptomer på leddegigt. Pakkeforløbet skal sikre hurtig diagnosticering; intensive, sammenhængende og koordinerede behandlingsforløb og mere fokus på rehabilitering.

Hvidbogen er en udløber af "Vision Leddegigt 2020", som en vifte af patientforeninger, organisationer og eksperter stiftede i 2010. Hvidbogen blev præsenteret for pressen, politikere, patientforeninger og Dansk Reumatologisk Selskab mandag den 1. februar. Regionshospitalet Silkeborg dannede rammen om arrangementet, blandt andet fordi Diagnostisk Centers reumatologiske afsnit har bidraget med flest innovative forslag til hvidbogen.

 

Er det leddegigt? "Ja/Nej-klinikken" på Regionshospitalet Silkeborg er omtalt i den nye hvidbog og kan med fordel udbredes til andre reumatologiske afdelinger. I "Ja/Nej-klinikken" kan patienter med ledsmerter uden hævelse få hurtigt svar på, om de har leddegigt. (Arkivfoto: Lisbeth Hasager Justesen).


Hurtig udredning - hurtig behandlingsstart
Leddegigt er både en akut og en kronisk, inflammatorisk sygdom, der rammer kroppens led, sener og bindevæv. Leddegigt øger risikoen for hjertekarsygdomme, lungesygdomme og infektioner. Blot få måneders forsinkelse på behandlingsstart kan få afgørende betydning for patientens funktionsevne, livskvalitet og arbejdsevne. Og modsat kan symptomer, smerter og led-ødelæggelser i mange tilfælde reduceres eller helt undgås, hvis sygdommen opdages i tide, og patienten kommer i målrettet behandling.

Cirka 40.000 danskere har leddegigt, og hvert år kommer 1.600 nye til. Ud over de menneskelige lidelser anslår hvidbogen, at sygdommen koster samfundet mindst halvanden milliarder kroner omåret.

Hvidbogen giver indblik i de sundhedsfaglige karakteristika ved leddegigt; konsekvenser for patienter og for sundhedsvæsenet - og de samfundsøkonomiske byrder ved leddegigt. Hent den her.