Kun hver tredje hospitalsafdeling for børn og unge har et behandlingstilbud, der lever op til de nationale anbefalinger fra et særligt fedmeudvalg under de danske børnelægers videnskabelige selskab.

12-09-2016

I dag kæmper hvert femte barn i Danmark med overvægt og decideret fedme. Overvægt hos børn og unge er dermed en betydende sundhedsmæssig udfordring i dette århundrede.
Dansk Pædiatrisk Selskabs adipositasudvalg udgav derfor et sæt nationale anbefalinger på området i 2015. (Adipositas er det lægefaglige ord for fedme). Anbefalingerne retter sig mod henvisningskriterier, og hvad behandlingstilbuddet til børn og unge med overvægtproblemer ideelt set bør rumme.

Et nyt forskningsarbejde viser imidlertid, at der var stor afstand mellem anbefalingerne og de behandlingstilbud, som de danske hospitalsafdelinger for børn og unge havde til overvægtige.
Arbejdet kortlægger de 19 specialafdelingers henvisningskriterier og behandlingstilbud på basis af en komplet runde med telefoninterview i 2014. Kortlægningen beskriver de forskellige behandlingstilbud og dokumenterer, at kun hver tredje specialafdeling for børn og unge levede op til de nationale anbefalinger. Knap hver tredje afdeling havde slet ikke et behandlingsprogram.

Postnummeret får betydning for hjælpen
- Vi konkluderer, at både henvisningskriterier og behandlingstilbud til overvægtige børn og unge er uens i Danmark, selvom situationen kan have udviklet sig siden 2014. Det betyder, at det er barnets eller den unges bopæl, der har betydning for, om man opfylder kriterierne for at få et behandlingstilbud – og hvor langt der er til tilbuddet. Begge dele skaber ulighed i sundhedstilbuddet, siger sygeplejerske og ph.d.-studerende Marianne Eg fra Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg.
Hun er førsteforfatter på den videnskabelige artikel, der netop er publiceret i Danish Medical Journal - den engelske udgave af Ugeskrift for Læger. Artiklen er skrevet i samarbejde med andre danske forskere, der arbejder med overvægt hos børn og unge, blandt andet hospitalet i Holbæk, som er længst fremme på området i Danmark.

Marianne Eg understreger, at overvægt skal ses som en kronisk sygdom på lige fod med andre diagnoser, der kræver livslang kontrol og støtte.
- Det er netop grundlaget for de nationale anbefalinger, så det er vigtigt, at arbejdet med at indføre dem fortsætter overalt i Danmark, siger hun.

De nationale anbefalinger baserer sig som noget meget vigtigt på, at behandlingen tilrettelægges og gives af et tværfagligt team, da problemer med overvægt har mange forskellige aspekter og kræver indsats fra flere forskellige faggrupper.

Se artiklen her.

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt