Heidi Aagaard skal fra 1. juni lede det højtspecialiserede rehabiliteringscenter i Viborg.

29-03-2016

Hospitalsenhed Midt har ansat Heidi Aagaard som klinikchef for Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg. VCR er det ene af Danmarks to højtspecialiserede rehabiliteringscentre for patienter, der er lammet fra halsen eller fra hoften og nedefter på grund af skade på rygmarven. Skaden kan være opstået efter en ulykke eller som følge af sygdom, og patienterne er typisk indlagt i flere måneder op til et halvt år til rehabilitering. VCR i Viborg modtager patienter fra Jylland og Fyn, hvorimod patienter fra Østdanmark kommer til Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk.

Heidi Aagaard er 43 år. Hun blev speciallæge i samfundsmedicin i 2013 og kommer fra en stilling som regional risikomanager i Region Midtjyllands centrale administration. Her har hun blandt andet haft teamledende, koordinerende og rådgivende opgaver på området for patientsikkerhed.

Både under og efter videreuddannelsen til speciallæge i samfundsmedicin har Heidi Aagaard været ansat i stillinger af læge-administrativ karakter. Hun har herigennem fået dyb indsigt i administrativt og politisk sundhedsarbejde og tværgående samarbejde på både kommunalt, regionalt og statsligt niveau.
På det kliniske felt har hun bred erfaring fra almen praksis, psykiatri og ældremedicin.
Livet med en rygmarvsskade er ikke ukendt for Heidi Aagaard. I studietiden var hun i fire år ansat som personlig hjælper for en patient med rygmarvsskade.

Sideløbende med sit arbejde har Heidi Aagaard uddannet sig til coach, og hun er for tiden i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Heidi Aagaard glæder sig til at vende bladet til et nyt kapitel i sit arbejdsliv.
- Som klinikchef ved VCR får jeg mulighed for at arbejde inden for det kliniske område samtidig med, at jeg kan udfolde de organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative kompetencer, jeg har fra mit nuværende job, siger hun og tilføjer, at rehabilitering og lange patientforløb altid har haft hendes store interesse.

Heidi Aagaard bor med sin samlever i Ry. De har seks børn i alderen 11-17 år.

Heidi Aagaard afløser Rikke Middelhede Hansen på posten som klinikchef. Rikke Middelhede Hansen fortsætter som overlæge i VCR, men har valgt at koncentrere sig fuldt og helt om det kliniske arbejde.

Hent pressemeddelelse (pdf).

Foto: Michael Hjort Hansen