Det fungerer som et usynligt vindue i væggen og er først og fremmest et sikkerhedsnet for patienten.

09-08-2016

Fysisk nærvær af plejepersonale, pårørende eller en serviceassistent er altid udgangspunktet, når der er behov for tæt observation for at sikre omsorgen og sikkerheden for en indlagt patient. Men en fast vagt er ikke altid den optimale løsning. Nogle patienter oplever det både forstyrrende og intimiderende at have fast vagt. Den uro, de oparbejder, kan skabe grobund for konflikter og gøre ondt værre.
Der kan også være situationer, hvor fysisk opsyn ud fra et fagligt skøn ikke er nødvendigt, men hvor personalet og/eller patienten alligevel kunne ønske sig en "lettere" form for observation.
Her kan det være en god løsning at tilbyde patienten at blive observeret via et webkamera.

Det har personalet på Neurologisk Afsnit N09 erfaret efter et lille års tid med webkamera installeret på to tosengsstuer og et undersøgelsesrum.

 

Christina Rosengreen ved skærmen i afsnittets vagtstue – og Helle J. Kristensen på den streamede patientstue. Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Observation via webkamera foregår som en slags livestreaming med transmission fra patientstuen til en skærm på afsnittets vagtstue, til en bærbar pc eller en iPad.
- Vi plejer at sammenligne webkameraet med et usynligt vindue i væggen. Herigennem kan vagten se til patienten uden at forstyrre, forklarer ledende terapeut Christina Rosengreen fra Neurologisk Afdeling. Sammen med afdelingssygeplejerske Helle J. Kristensen har hun stået for at få den nye teknik indarbejdet i praksis i sengeafsnittet.

Sådan virker webkameraet
Billederne streames, men gemmes ikke. De kan med andre ord ikke genskabes, eksempelvis til diagnostisk brug. Transmissionen sker via Region Midtjyllands lukkede og sikrede netværk, som kræver login med password.

Webkameraets billedzone kan indstilles fleksibelt efter behovet, så det eksempelvis kun viser den ene af to patienter på stuen. Webkameraet kan desuden arbejde med alarmzoner, hvor bevægelse udløser alarmer på udvalgte nursefindere i afsnittet.
Det er også muligt at indstille systemet på "sort skærm" og samtidig få alarm, hvis patienten åbner døren til stuen. Det kan være en god løsning, hvis patienten er dement eller konfus og derfor ikke kan orientere sig.

Patientens integritet og personalets faglighed
Observation med webkamera sker kun med patientens eller de pårørendes tilladelse – eller i nødstilfælde på faglig indikation, hvis patienten er ude af stand til at give tilladelse, og der ikke er nogen pårørende til at gøre det. De pårørende bliver altid grundig informeret om observationen, og der er skilt på døren.

Neurologisk Afsnit N09 har indført mulighed for observation med webkamera for at have flere tilbud til patienter, som kræver tættere observation. I afsnittenes forskellige tilbud er der lagt vægt på, at løsningen giver faglig mening med samtidig respekt for patientens sikkerhed og integritet.

- Vores afsæt er stadig fast vagt, når vi med vores faglighed vurderer, at der er behov for tæt observation. Webkamera-løsningen bidrager til at give patienten et mere nuanceret tilbud - på patientens egne præmisser, understreger Christina Rosengreen.

- Vi har drøftet anvendelsen af webkamera i personalegruppen og har udformet en retningslinje, der definerer, hvem vi vil observere, og hvordan vi gør det. Vi har skrevet vejledning om observation med webkamera, og alle i afsnittet er instrueret i, hvordan det bruges, og hvilke spilleregler der er. Ordningen er blevet godt modtaget både af patienter, pårørende og personale, fortsætter hun.

Neurologisk Afsnit N09 blev inspireret til at indføre observation med webkamera efter et studiebesøg på Hammel Neurocenter. Ud over Hammel Neurocenter bruger også Lungemedicinsk Afsnit M13 og Akutafdelingen webkamera til observation.

Se retningslinjen "Brug af fast vagt på Neurologisk Afdeling" i e-Dok.