Bliver omfattet af Region Midtjyllands koncept for borgervenlige navne henholdsvis 30. august og 6. september.

05-09-2017

Anæstesi- og Operationsafdelingen og Hjertemedicinsk Afdeling har fået og får nye navne i overensstemmelse med Region Midtjyllands koncept for borgervenlige afdelings-, afsnits- og kliniknavne.

Det skete for Anæstesi- og Operationsafdelingens vedkommende den 30. august og for Hjertemedicinsk Afdeling onsdag den 6. september.

Overordnet hedder Anæstesi- og Operationsafdelingen nu Operation og Intensiv, som består af Intensiv, Opvågning, Bedøvelse, Operation, Dagkirurgi og Sterilcentral.

Overordnet kommer Hjertemedicinsk Afdeling til at hedde Hjertesygdomme. Sengeafsnittet bliver til Hjerteafsnit og ambulatorierne i Viborg og Skive skifter navn til Hjerteklinik. I Region Midtjyllands koncept for borgervenlige navne er ”ambulatorium” skiftet ud med ”klinik”, og et ”afsnit” er et sengeafsnit.

Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt