Det bliver Arkitema, der skal tegne stregerne og styre byggeprocessen, når Hospitalsenhed Midt bygger om på Regionshospitalet Silkeborg frem til september 2018. Fem nye operationsstuer, opvågning og støtterum skal sikre bedre patientforløb og mere effektive arbejdsgange på operationsgangen.

28-02-2017 

Med et budget på 27 millioner kroner er der tale om en investering i de dagkirurgiske forløb, som Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg er kendt for. Som totalrådgiver skal Arkitema udarbejde projektforslag, lede byggeprocessen og sikre overgangene, når de nye faciliteter tages i brug i 2018.

Første skridt er at udarbejde projektforslag for de nye faciliteter. Derefter skal forslaget vedtages i regionsrådet, som også godkender den endelige anlægsbevilling. Med sig i arbejdet har Arkitema ingeniørfirmaet Ingeniør'ne. Hospitalsenhed Midt modtog i alt fem bud på totalrådgiveropgaven.

-Totalrådgiveren skal levere en god proces og inddrage vores personale undervejs, så de nye operationsstuer kommer til at fungere så effektivt som muligt og til fordel for patienterne. Derfor har vi lagt vægt på vurderingskriterierne 'Organisation' og 'Proces' på linje med økonomi, så vi får et sikkert forløb og mest mulig kvalitet for pengene, fortæller hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Med de nye operationsstuer og opvågning kommer de forskellige faggrupper og funktioner tættere på hinanden, så arbejdsgange bliver hurtigere, og det bliver nemmere at udveksle information om patienterne. Dette er vigtige forudsætninger, når patienter indlægges, opereres og kommer hjem igen samme dag.

Yderligere oplysninger:

Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, tlf. 7844 1102.