Tirsdag den 3. oktober deltager RH Viborg i en beredskabsøvelse i samarbejde med Præhospitalet i Region Midtjylland, Midtjysk Brand & Redning og Midt- og Vestjyllands politi.

02-10-2017

Der er tale om en CBRNE-øvelse, der trykprøver det særlige ekspertberedskab, der træder i kraft eksempelvis i en situation med terrorangreb. C står for kemisk, B står for biologisk, R for radioaktiv, N for nukleart og E for eksplosivt.

Det er Midt- og Vestjyllands politi og Præhospitalet, der tilrettelægger øvelsen, og RH Viborg deltager med det vanlige beredskab. Øvelsen foregår i fuld skala med figuranter.

- Jeg ser øvelsen som en oplagt mulighed for at teste vores eget beredskab. Men også for at høste erfaringer, vi kan bruge, når vi om et års tid skal flytte ind i det nye akutcenter i nye rammer og med nye arbejdsgange, siger en af øvelsesplanlæggerne, overlæge Torben K. Laustrup fra Operation og Intensiv.

Så – ekstraordinær aktivitet i og omkring Skadestuen tirsdag den 3. oktober kan med stor sandsynlighed tilskrives en beredskabsøvelse!

Arkivfoto, Hospitalsenhed Midt