Nogle patienter med udposning på hovedpulsåren i maven har en blodaflejring på indersiden af udposningen. Blodaflejringen kan – alt efter dens natur – muligvis have betydning for, hvordan udposningen udvikler sig. Det indikerer ny forskning fra Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

08-06-2017

En udposning på hovedpulsåren i maven (et abdominalt aorta-aneurisme – AAA) indeholder ofte en aflejring af blodbestanddele (en intraluminal trombe – ILT). Et delvist ubesvaret videnskabeligt spørgsmål går på, om disse blodaflejringer kan have betydning for udposningens vækst og bristning. Et andet spørgsmål, forskere søger svar på, er, om blodaflejringerne er forskellige fra patient til patient – og om det kan være årsagen til, at nogle udposninger vokser hurtigere end andre.

Carsten Behr-Rasmussen præsenterer sit MR-studie på en poster til årsmødet 2016 i det europæiske selskab for karkirurger. Privatfoto

Det har læge Carsten Behr-Rasmussen beskæftiget sig med i et ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health. Hans forskningsarbejde er udført på Karkirurgi, Regionshospitalet Viborg - i nært samarbejde med Røntgen og Skanning samt Odense Universitetshospital. Studiet består af tre delstudier, der belyser blodaflejringerne og de tilhørende udposninger med forskellige metoder (et ultralydsstudie, et MR-studie og et studie af vævsprøver fra patienter, der er blevet opereret for deres aorta-udposning).

Titlen på ph.d.-projektet er ”Pathophysiological and potential diagnostic aspects of the mural thrombus in abdominal aortic aneurysms”. Carsten Behr-Rasmussens hovedvejleder er Jes S. Lindholt, der i 1993 forsvarede den første af nu i alt 10 ph.d.-afhandlinger om udposning på aorta fra Karkirurgi på Regionshospitalet Viborg. Jes S. Lindholt er nu professor på Odense Universitetshospital, og hans forskning på området har efterfølgende sikret ham en doktorgrad.

Carsten Behr-Rasmussen forsvarer sin ph.d.-afhandling tirsdag den 13. juni 2017 klokken 14.00 på Regionshospitalet Viborg i lokale 21-22 (plan 3 til venstre for hovedindgangen). Forsvaret er offentligt – alle er velkomne.

Om udposning på hovedpulsåren i maven (abdominalt aorta aneurisme - AAA):

  • Mellem 1 og 5 procent af alle mænd over 65 år har en udposning på legemspulsåren i maven.
  • Sygdommen udvikler sig typisk uden symptomer for patienten.
  • Prognosen er god, hvis patienten bliver opereret, inden udposningen brister. En udposning kan følges med regelmæssige ultralydsskanninger.
  • Brister udposningen, dør mellem 50 og 75 procent af den livsfarlige blødning i maven - uanset, om de bliver opereret med det samme.

Se invitation her.