I dag var Regionshospitalet Viborg med Hjertemedicinsk Afdeling i spidsen med til at bringe andre lande ny viden om tværfaglig tilbud vedr.  blodfortyndende behandling, der skal forhindre blodpropper.

09-06-2017

Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Regionshospitalet Viborg

Konferencen "European Learning Exchange" var i Danmark for første gang nogensinde for specifikt at lære af Viborg. Det handler om, hvordan der arbejdes tværfagligt og med sygeplejerske-drevet ambulatorium – og ikke mindst også samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.

Med til fredagens konference på Regionshospitalet Viborg var 90 deltagere – primært læger – fra Finland, Portugal, Holland, England, Italien, Slovakiet, Spanien og selvfølgelig Danmark.

Om hvorfor Viborg er blevet valgt, fortæller overlæge Dorte Svenstrup Møller fra Hjertemedicinsk Afdeling:

- Det har været en lang proces at få det til Danmark. Men når det sker, tror jeg, det hænger sammen med, at vi er rigtig langt fremme med blodfortyndende behandlingen. Vi er gode til at få taget nye typer medicin i brug, så det passer bedst til den enkelte patient. Og det er vi blandt andet, fordi vores ambulatorium er drevet af specialuddannede, dedikerede sygeplejersker, der får sat arbejdet med patienternes medicin og overvågning i system og får samarbejdet mellem læger, kommuner og primær sektor til at fungere. Mange steder i udlandet er lægerne stadig omdrejningspunktet, og det er helt nyt, at sådan noget kan drives tværfagligt på den måde.

Fra venstre hjertesygeplejerske Christina Brandhof, overlæge Dorthe Svenstrup Møller og hjertesygeplejerske Pia Børding. Med ryggen til er overlæge Andi Eie Albertsen. Alle fra Hjertemedicinsk Afdeling for at fortælle om blodfortyndende behandling. Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Regionshospitalet Viborg

Ud over oplæg og fra læger og sygeplejersker fra Hjertemedicinsk Afdeling var der også paneldrøftelser og rundvisning i afdelingen.