Søvnsygeplejersker fra hele landet udvekslede ny viden og erfaring om en patientgruppe, der bare vokser og vokser.

09-11-17

Første fredag i november er søvnsygeplejerskernes dag. På tværs af specialer og søvnklinikker mødes de et sted i landet til et fagligt spændende program, hvor der også er plads til erfaringsudveksling. Fredag den 3. november pegede pilen på Regionshospitalet Viborgs søvnklinik som vært og tilrettelægger af årets CPAP-konference.

CPAP for bedre vejrtrækning

Det anslås, at 300.000 danskere har søvnapnø, og at endnu flere har problemer i varierende omfang med noget af det mest basale i livet, nemlig at få en god søvn. Symptomerne på søvnapnø er unormalt mange og lange pauser i vejrtrækningen på grund af nedsat eller ophævet luftpassage i svælget.
Træthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, morgenhovedpine, hyppig vandladning om natten og tendens til ufrivilligt at falde i søvn følger i kølvandet på søvnapnø, der ubehandlet kan blive invaliderende. Patienter med ubehandlet søvnapnø risikerer at udvikle alvorlige følgesygdomme som forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, apopleksi, diabetes type 2 og depression.

Men der er hjælp at hente. Løsningen er at holde svælget kunstigt åbent for luftpassage. Det gør man med et CPAP-apparat og en maske, som patienten skal sove med. Apparatet puster luft ind gennem masken og skaber et lille overtryk i svælget. CPAP er en forkortelse for Continuous Positive Airway Pressure, og mange patienter får på den måde god hjælp til en normal vejrtrækning efter kortere eller længere tilvænning.

Den basale udredning for søvnapnø foregår hos neurologer, øre-, næse-, halslæger, anæstesiologer, endokrinologer eller lungemedicinere afhængigt af symptomerne og de mulige årsager.
Der kan også være tale om andre søvnsygdomme, for eksempel abnorm søvntrang (narkolepsi) og søvnløshed (insomni). I givet fald henvises patienten til yderligere søvnudredning. I Region Midtjylland foregår dette hos en neurolog i Viborg eller Aarhus eller hos en anæstesiolog på Respirationscenter Vest.

Faglighed og kvalitet i fokus

Netop resttræthed (residual daytime sleepiness) – hvor patienten fortsat er træt trods CPAP-behandling – var på dagsordenen for CPAP-konferencen i Viborg. Det er vigtigt, at søvnsygeplejerskerne er opmærksomme på at spørge ind til dette, når patienterne kommer til kontrol. Det fortalte overlæge Filip Kirov om. Han er den søvnmedicinske specialist i Neurologisk Afdelings søvnklinik.

Sammenhængen mellem søvnapnø og andre sygdomme var også på programmet. Professor Lise Tarnow fokuserede i sit indlæg på, at søvnapnø-patienter også har andre sygdomme at tænke på – blandt andet fedme, diabetes og hjertesvigt. Lise Tarnow er endokrinolog og ansat som forskningschef ved Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Søvnapnø er en kronisk sygdom, og det sker kun sjældent, at en patient ikke længere har behov for CPAP-behandling. Derfor er det både vigtigt og nødvendigt at udvikle nye måder til at hjælpe det stadigt voksende antal patienter, der har behov for livslang CPAP-behandling, understreger søvnklinikkens forløbskoordinator Helle Susanne B. Laursen. Hun er den ene af klinikkens fire søvnsygeplejersker.

En af metoderne, som flere klinikker i Neurologisk Ambulatorium anvender, er AmbuFlex-systemet.
- Når patienterne er velbehandlede og trygge ved CPAP-behandlingen, overgår de til AmbuFlex, hvor man ved hjælp af spørgeskemaer inddrager patienterne, får overblik over deres forløb og bruger ressourcerne i klinikken på den mest hensigtsmæssige måde. Det er vigtigt, at patienterne oplever, at vi med behandlingen kan gøre en positiv forskel for dem, og at vi i klinikken kan hjælpe med det, der fylder specielt for den enkelte patient, siger hun.

Derfor havde arrangørerne hidkaldt projektkoordinator Nanna Toxvig Sørensen fra Hospitalsenheden Vest til at holde oplæg om AmbuFlex og efterfølgende drøftelse i plenum om håndtering af patienter i et livslangt forløb. Desuden var formanden for Søvnapnø Foreningen, Ellinor Wolff, inviteret for at berette om nyt fra foreningen – og for at hente ny viden til foreningens medlemmer.

- Konferencen trak 50 deltagere, og at dømme efter evalueringerne var de særdeles tilfredse – også med, at vi åbnede konferencen med at præsentere vores søvnklinik og organiseringen, målsætninger og udviklingstiltag, vi arbejder med, siger Helle Susanne B. Laursen.

I pauserne var der mulighed for at se og prøve nye produkter – både apparater og masker. Det stod Region Midtjyllands aftale-leverandører for.

CPAP har været en behandlingsmulighed i Viborg siden midten af 90'erne. Det koster 8-9.000 kroner at starte et behandlingsforløb, som forudgås af en basis-søvnmåling hjemme hos patienten.
Hospitalsenhed Midt har også en søvnklinik på Regionshospitalet Silkeborg. Her undersøges og behandles patienter med søvnapnø af øre-, næse-, halsspecialister, hvorimod Neurologisk Afdelings søvnklinik i Viborg udfører både basis- og udvidede søvnundersøgelser og behandler både søvnapnø og øvrige søvnsygdomme ud fra en neurologisk/søvnmedicinsk tilgang.

Fotos: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt