Centret omlægger otte medicinske sengepladser til fordel for en styrket udrednings- og behandlingsindsats i dagtiden.

02-02-2017

Flere medicinske patienter kan i fremtiden blive behandlet på Diagnostisk Center, uden at de behøver at blive indlagt. Centret sætter yderligere kræfter ind på accelererede udrednings- og behandlingsforløb i dagtiden – og reducerer den tilsvarende kapacitet til traditionelle indlæggelser. Helt konkret omlægger centret otte medicinske sengepladser til forløb i dagtiden fra 1. marts.

Regionshospitalet Silkeborg har som Region Midtjyllands udviklingshospital en særlig opgave med at udvikle hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet. Omlægning fra indlæggelses- til ambulante forløb har været en vigtig hjørnesten i dette arbejde, som regionsrådsformand Bent Hansen i øvrigt omtalte med stor anerkendelse og tilfredshed i sin videotale, da Regionshospitalet Silkeborg for fjerde gang blev kåret som Danmarks bedste mindre hospital i 2016.

- Vi er nået langt med at udvikle nye former for hurtige og sammenhængende udrednings- og behandlingsforløb. Nu tager vi endnu et spadestik i den videre udvikling og omlægger endnu flere traditionelle indlæggelsesforløb til fordel for accelererede og komprimerede forløb i dagtiden, siger oversygeplejerske Helle Andersen fra Diagnostisk Center.

Diagnostisk Center satser yderligere på udrednings- og behandlingsforløb i dagtiden – eksempelvis i behandlingsstole som denne. Arkivfoto fra Regionshospitalet Viborg

Kvalitetsløft – på patienternes præmisser
- Så vidt, det er muligt, er komprimerede behandlingsforløb i dagtiden til patienternes fordel, og der opstår hele tiden nye muligheder i et tæt samarbejde med Silkeborg Kommune og de praktiserende læger. De muligheder skal vi have blik for at gribe og omsætte til praksis, tilføjer hun.

Ledende overlæge Ulrich Fredberg understreger, at udviklingen fra indlæggelse til accelererede forløb i dagtiden løfter behandlingskvaliteten.
- Det er en udvikling, Diagnostisk Center har været bannerfører for de seneste år. Jeg forudser, at det er en udvikling, der vil fortsætte de kommende år, understreger han.

- Jeg vil gerne understrege, at dette ikke sker for at spare penge. Vi tilrettelægger blot behandlingen anderledes, så den i højere grad sker på patientens præmisser. Jeg er overbevist om, at vi samtidig skaber merværdi på det samlede sundhedsregnskab, siger Helle Andersen.

Også på Regionshospitalet Viborg arbejder Medicinsk Afdeling med omlægninger fra indlæggelse til behandlingsforløb i dagtiden. En ny medicinsk dagklinik er på vej.