Hvad skal der til for at motivere operationsholdets sygeplejersker til at forbedre dokumentationen af deres sygepleje til operationspatienterne? Det er der bud på i et nyt ph.d.-projekt fra Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitet, Health.

08-06-2017

Subjektiv. Tilfældig. Ringe kvalitet.
Sådan beskrives dokumentationen af den sygeplejefaglige indsats til operationspatienter i flere videnskabelige undersøgelser. Som operationssygeplejerske på Regionshospitalet Viborg har Susanne Friis Søndergaard selv observeret fænomenet og undret sig – for hvorfor er kompetente, veluddannede og omsorgsfulde sygeplejersker generelt skeptiske i forhold til værdien af at dokumentere den sygepleje, de yder til patienten på operationslejet? Når nu al forskning viser, at dokumentation er et vigtigt redskab til at opnå den bedste behandlingskvalitet, patientsikkerhed og kontinuitet i forløbet.

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

Forundringen har givet Susanne Friis Søndergaard drivkraft til at gennemføre et ph.d.-projekt om samspillet mellem perioperative sygeplejerskers dokumentationspraksis – og de vilkår, sygeplejerskerne har for at dokumentere deres indsats. Perioperative sygeplejersker er operationsholdets sygeplejersker, og ph.d.-projektet ser alene på dokumentation af den perioperative sygepleje, som patienten får inde på operationsstuen. Projektet består af fire delstudier - heriblandt et teststudie, hvor hun udforskede og identificerede, hvordan brugen af en elektronisk patientjournal med fagrettet perioperativt indhold, design og funktion påvirkede perioperative sygeplejerskers dokumentationspraksis.

En skræddersyet EPJ giver mening
Flere undersøgelser viser, at den elektroniske patientjournal (EPJ) ikke er tilpasset den perioperative praksis. Susanne Friis Søndergaard fandt i sine undersøgelser, at sygeplejerskernes subjektive opfattelser påvirkede deres dokumentationspraksis, så indholdet blev utilstrækkeligt, usammenhængende og tilfældig.

Til gengæld viste hendes teststudie, at en EPJ, der var skræddersyet til den perioperative praksis, har potentiale til at forandre dokumentationen af den perioperative sygepleje. Det forudsætter, at både de perioperative sygeplejersker og den sygeplejefaglige ledelse oplever dokumentationen som menings- og betydningsfuld. Brugt efter hensigten gav den skræddersyede EPJ anledning til professionel refleksion, kontinuitet i sygeplejen og ændrede vaner og traditioner for dokumentation. Flere betingelser skal dog være opfyldt, blandt andet at den sygeplejefaglige ledelse understøtter en udvikling af dokumentationskulturen og sikrer de rette teknologiske løsninger.

Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt, foregår på engelsk og finder sted fredag den 16. juni klokken 13.00 på Regionshospitalet Viborg, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg, i lokale 21-22 (plan 3 til højre for hovedindgangen). Titlen på projektet er "Exploring the interplay between perioperative nurses' documentation practice, and the conditions for their practice – A Realistic Evaluation". Forskningsarbejdet er udført i Center for Forskning I Klinisk Sygepleje, Viborg, og Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Se invitation her.