En national klinisk retningslinje har øget primærsektorens fokus på diabetiske fodsår. Patienttilstrømningen til Karkirurgisk Afdelings Sårcenter er næsten fordoblet i 2016.

19-01-2017

Alarmklokkerne bør ringe, hvis en diabetiker udvikler et fodsår, der ikke vil hele i løbet af to-tre uger. I den situation anbefaler Sundhedsstyrelsen i en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår, at patienten henvises til hospitalsbehandling på et sårcenter med multidisciplinært team (MDT). Er såret kompliceret, skal sårcentret tage imod patienten senest den førstkommende hverdag – og er det kritisk må patienten til akut vurdering og behandling samme dag på sårcentret eller eventuelt nærmeste akuthospital.

Alarmklokkerne har ringet næsten dobbelt så mange gange i 2016 som i 2015 på Regionshospitalet Viborgs Sårcenter. Fra oktober 2014 til oktober 2015 fik centret nyhenvist 113 diabetikere med fodsår. Fra oktober 2015 til oktober 2016 var tallet 212. Og tendensen fortsatte i årets sidste kvartal.

- Det øgede antal patienter er ganske givet et resultat af den nationale kliniske retningslinje og den øgede opmærksomhed, som retningslinjen og de tilhørende faglige visitationsretningslinjer har ført med sig i den primære sundhedssektor. Det øgede antal patienter med diabetes og generelt længere levetid kan ikke forklare stigningen alene, siger Sårcentrets overlæge, ph.d. Annette Høgh, som er speciallæge i karkirurgi.

- Hertil kommer, at Sårcentrets sårsygeplejersker de seneste år har bidraget massivt med efteruddannelse af kommunale hjemmesygeplejersker. På firedages-kurser har vi spredt viden og via workshops understøttet hjemmesygeplejerskernes færdigheder. Det har også øget opmærksomheden – og har lettet den daglige kontakt mellem de to sektorer, supplerer sårsygeplejerske Rikke Trangbæk.

I øvrigt er der de seneste år opbygget tæt og gensidigt forpligtende telemedicinsk samarbejde mellem Sårcentret og hjemmesygeplejerskerne i primærsektoren.

Eksperter samarbejder på tværs af fag og specialer
Det multidisciplinære team i Karkirurgisk Afdelings Sårcenter på Regionshospitalet Viborg består af sårlæger (karkirurg og/eller ortopædkirurg), sårsygeplejersker og fodterapeuter. Herudover har Sårcentret tilknyttet sekretærer og eksterne håndskomagere. Sårcentret i Viborg har let og smidig adgang til endokrinologisk, dermatologisk, reumatologisk, nefrologisk, radiologisk og klinisk fysiologisk ekspertise på samme matrikel. Disse er nære samarbejdsparter, når det gælder udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår. For det diabetiske fodsår bunder altid i mindst én grundsygdom, og det er sjældent tilstrækkeligt blot at aflaste og behandle såret.

Sårcentret på Regionshospitalet Viborg er det ene af tre sårcentre i Region Midtjylland med MDT. De to øvrige ligger på Regionshospitalet Randers og på Aarhus Universitetshospital. De fleste af Viborg-sårcentrets patienter med diabetisk fodsår kommer fra den midt- og vestlige del af Region Midtjylland.

Tag hånd om fødderne
- Faktisk gør alle – og ikke kun diabetikere – klogt i at være opmærksomme på sår, revner og vabler på fødderne. Hvis et fodsår ikke responderer på behandling og heler som forventet, kan det være første tegn på, at man har udviklet diabetes. Og diabetiske fodsår kan lynhurtigt udvikle sig alvorligt, siger Rikke Trangbæk. Så hun anbefaler, at især diabetikere sætter et dagligt fod-tjek i system – på linje med tandbørstning.

Ny blodforsyning til foden
- Mange, der kommer med et diabetisk fodsår, føler sig ikke syge. Blandt andet fordi de har nedsat eller slet ingen følesans under foden, siger overlæge Annette Høgh.

Hun betoner fordelen ved den tætte konneks mellem Sårcentret og Karkirurgisk Afdeling. Sårcentret har reserveret senge til indlæggelse af sårpatienter på Karkirurgisk Afdeling.
- Sår på foden kan skyldes manglende blodforsyning på grund af åreforkalkning. Det kan karkirurgerne rette op på. En operation, hvor vi genopretter blodforsyningen til underbenet og foden, kan måske betyde, at vi effektivt kan stoppe en dårlig udvikling og nøjes med at amputere et stykke af foden i stedet for at amputere midt på låret. Og det gør en verden til forskel for patientens livskvalitet, påpeger hun.

Aflastende fodtøj er alfa og omega
Tryksår på fødderne skal aflastes. Og Sårcentret på Regionshospitalet Viborg er et af de få danske sårcentre, der forsyner nyhenviste fodsår-patienter med aflastende midlertidigt fodtøj ved den første konsultation.

 

Arkivfoto

- Allerede ved første besøg i Sårcentret begynder vi at forberede patienterne på en omstilling i deres tilværelse. At de kun må gå i individuelt tilpassede sko. Det kan for nogles vedkommende betyde et farvel til deres fag. At de skal beholde skoene på alle deres vågne timer. Og at de måske bør spise anderledes og ændre motionsvaner, hvis lange gåture eller løb er en belastning og en risiko for deres fodsår. På grund af manglende følesans har patienterne jo ikke en naturlig stopklods i sig, siger Rikke Trangbæk.

Sårcentret tilbyder også at gennemgå patienternes garderobe af sko for at sortere de uhensigtsmæssige fra. Herunder viser det sig ofte, at patienten selv forsøgt at tilpasse sit fodtøj. Sårcentret hjælper også patienten gennem ”bevillingsjunglen”, hvis patienten skal have håndsyede sko.

Livslang forebyggelse
Foden udvikler sig over tid, og nye deformiteter kan opstå. Så en af Sårcentrets opgaver er at få patienterne til at forstå vigtigheden af at alliere sig med de rigtige sundhedspersoner, så de kan holde sig ”fit”. For selv en forkert klipning af en tånegl kan vælte et spinkelt funderet korthus.
- I forhold til forebyggelse af fodsår er ”diabetikerens bedste ven” ubetinget fodterapeuten. Patienten kan få en henvisning fra egen læge og dermed tilskud fra sygesikringen til behandlingen, anbefaler Rikke Trangbæk.

Se Sårcentrets hjemmeside her.