To poser forskningskroner med hver 5000 kroner gik til forskningsårsstuderende Nicklas Vinter og sygeplejerske, ph.d.-studerende Janni Strøm.

04-05-2017

Foto: Lisbeth H. Justesen, Hospitalsenhed Midt

I år var Forskningens Dag døbt om til Forskerdysten. Og arrangementet havde fået "sin egen dato" - løsrevet fra Forskningens Døgn. Men ellers løb Forskerdysten 2017 af stablen 4. maj efter samme skabelon som tidligere år med deltagelse af forskningsaktive og –interesserede medarbejdere fra Hospitalsenhed Midt i faglig kappestrid om den bedste mundtlige præsentation og den bedste poster med resultater af deres forskning ud fra kriterier om originalitet og kvalitet.

Alt i alt var der tilmeldt 41 abstracts. 10 forskere fik 10 minutter inklusive spørgetid til mundtlig præsentation. De øvrige 31 forskningsarbejder fik plads på Forskerdystens posterudstilling.

Bedste foredrag
Blandt de 10 mundtlige præsentationer vandt Nicklas Vinter for sit foredrag "Coronary artery calcium score and the long-term risk of atrial fibrillation in patients undergoing non-contrast cardiac computed tomography for suspected coronary artery disease". Nicklas Vinter er lægestuderende og har været ansat som forskningsårsstuderende i Kardiovaskulært Forskningscenter i Diagnostisk Center. I sit forskningsarbejde har han undersøgt, om patientens risiko for at udvikle hjerteflimmer kan forudsiges på baggrund af en CT-skanning, der måler graden af forkalkning i hjertets kranspulsårer. Nicklas Vinter var den ene af tre forskningsårsstuderende, der havde en mundtlig præsentation på Forskerdysten.

Bedste poster
Præmien for den bedste poster gik til sygeplejerske, ph.d.-studerende Janni Strøm fra Regionsrygcentret, Center for Planlagt Kirurgi. Overskriften var "Exploring factors associated with symptoms of anxiety and depression in adults undergoing spine surgery – insights from a systematic integrative review", og formålet med forskningsarbejdet var at indkredse faktorer, der øger angst og depression hos voksne, der gennemgår et rygkirurgisk indgreb.

Traditionen tro rummede programmet også et længere foredrag ved en ekstern forsker – i år professor Andreas Roepstorff fra Institut for Kultur og Samfund, Interacting Minds Center (IMC) og Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Under overskriften "Min smerte, din smerte og vores samarbejde" gav han eksempler på, hvordan kulturelle faktorer kan skabe en kollektiv energi, som kan nære tværfaglig forskning.

Se alt om Forskerdysten inklusive hæfte med alle 41 abstracts her.

Hospitalsenhed Midts forskningsrapport for 2016 er udkommet
Se også Hospitalsenhed Midts forskningsrapport, som blev udgivet i tilknytning til Forskerdysten.
Forskningsrapporten er en status over forskningsaktiviteten på Hospitalsenhed Midt pr. 31. december 2016. Rapporten omtaler sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter.
Forskningsrapporten kan også fås som trykt eksemplar ved henvendelse til Ian McCulloch, Forskning.