Jordemoder Diana Riknagel har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling. Hendes forskningsarbejde har gjort hende til opfinder af overvågningsudstyr, der kan få betydning for mødre- og spædbarnsdødelighed på verdensplan. Den videnskabelige afprøvning af udstyret er foregået på Regionshospitalet Viborg.

15-06-2017

En velfungerende moderkage har betydning for både kvindens og for fostrets helbred under graviditeten og for den fremtidige risiko for sygdomme. Men vores viden om moderkagens funktion hos mennesker er begrænset - blandt andet fordi ingen har vist interesse i mange år for at udvikle ny teknologi til at måle og overvåge, hvordan moderkagen fungerer.

Med afsæt i et ph.d.-projekt fra Aalborg Universitet har jordemoder Diana Riknagel nu skabt ny optimisme på området. Som led i projektet har hun været med til at udvikle og afprøve en ny metode (arterial sound analysis – ASA), hvor jordemoderen ved hjælp af lydsensorer på den gravides mave måler lydkarakteristika fra de blodkar, der går fra moderen til moderkagen og sikrer blodtilførslen til fosteret.

Arkivfoto

Undervejs i forskningsarbejdet er det lykkedes Diana Riknagel at identificere en markør (maternal vascular murmur – MVM) for iltmangel hos fostret, lav fødselsvægt og lav moderkagevægt.
Metoden giver med langt større præcision end hidtil mulighed for at undersøge, om fostret vokser, som det skal, og om det får ilt nok både under graviditet og fødsel.

Diana Riknagels forskningsarbejde omfatter test af metoden på cirka 250 kvinder i sidste tredjedel af deres graviditet. Afprøvningen er primært foregået på Regionshospitalet Viborgs fødeafsnit, hvor hun var jordemoder, inden hun startede som ph.d.-studerende. Desuden har professor Peter Humaidan, Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive, været involveret som vejleder.

Udviklingen af udstyret er foregået i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og telesundhedsfirmaet Viewcare. Lanceringen af overvågningsudstyret fandt sted på Regionshospitalet Viborg i 2015 under overværelse af daværende handels- og udviklingsminister Mogens Jensen – se billedet nedenfor. Han gav udtryk for, at den nye opfindelse har potentiale til et stort eksporteventyr, der kan medvirke til at mindske mødre- og spædbørnsdødelighed på verdensplan.

Tidligere handels- og udviklingsminister Mogens Jensen var med, da overvågningsudstyret blev præsenteret på Regionshospitalet Viborg. Arkivfoto

Diana Riknagel forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Maternal arterial murmur in pregnancy” i den forløbne uge. Hun arbejder nu hos Viewcare, som er i gang med dokumentationsarbejdet, inden overvågningsudstyret efter en større klinisk afprøvning kan komme i handelen i løbet af de næste par år.

- Jeg vil meget gerne arbejde videre med forskning inden for dette nye felt – også i en international kontekst. Det er en unik mulighed for mig at få lov til at kombinere min jordemoderbaggrund med ny teknologi og klinisk forskning, siger hun om sine fremtidsplaner.