Skadestuen på Regionshospitalet Viborg og akutklinikkerne i Silkeborg og Skive er gode til at lindre patienternes smerter. Information om ventetid er fortsat en udfordring.

12-01-2017

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

 

Patienternes tilfredshed med behandlingen på Hospitalsenhed Midts akutmodtagelse (skadestue) og to akutklinikker ligger på niveau med landsgennemsnittet. Det samme gælder patienternes tryghed ved at skulle hjem igen efter behandlingen.
Det viser nye rapporter fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Rapporterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der blev behandlet uden indlæggelse for en skade på landets akutmodtagelser og akutklinikker i perioden mellem 24. august og 13. september 2016.
Fra Hospitalsenhed Midt deltager skadestuen på Regionshospitalet Viborg og akutklinikkerne på regionshospitalerne i Silkeborg og Skive i undersøgelsen. De tre behandlingssteder hører alle under Akutafdelingen på Hospitalsenhed Midt.

I undersøgelsen bedømmer patienterne, hvordan de blev modtaget og fik information om ventetid; hvordan de blev mødt af personalet og fik information under besøget; hvordan de blev hjulpet af med deres smerter – og om de følte sig parate til at tage hjem efter besøget.

- Med resultater udelukkende på eller over landsgennemsnittet har vi vished for, at vi er på ret kurs, og at der ikke er alvorlige huller i sikkerhedsnettet. Desuden viser undersøgelsen fremgang på langt de fleste områder. Smertelindring har været et særligt indsatsområde i 2016, hvor vi har været ekstra opmærksomme på patienternes behov for smertelindrende behandling og på at måle patienternes smerteoplevelse. Desuden har vi indført tilbud om lattergas til børn. Det har givet fin fremgang i Viborg, og vi fortsætter indsatsen på dette område på akutklinikkerne i 2017, siger ledende overlæge Larry H. Kristiansen fra Akutafdelingen.

Information om ventetid er igen undersøgelsens ømme punkt – ikke alene på Hospitalsenhed Midt, men i hele landet.
- I en travl hverdag kan det ske, at behandlingsindsatsen får højere prioritet end information til patienterne om ventetidens længde, årsagen til ventetiden og udviklingen i ventetiden. I afdelingen har vi stort fokus på at nedsætte ventetid og på at øge information til patienterne. Vi har allerede igangsat en række kvalitetsforbedrende tiltag, siger oversygeplejerske Bente Dam fra Akutafdelingen.

Bente Dam og Larry H. Kristiansen understreger, at patienternes svar er særdeles værdifulde i Akutafdelingens arbejde med at forbedre behandlingskvaliteten. LUP-rapporterne bliver nu analyseret og drøftet i afdelingens kvalitetsorganisation.

Hent LUP Akut-rapporterne her.

Se pressemeddelelse fra Hospitalsenhed Midt her (pdf).