De to ledende overlæger fra Diagnostisk Center er med i slutspurten i dag, når professor Carl Krebs' fødselsdagslegat uddeles for sidste gang.

02-05-2017

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Diagnostisk Centers ledende overlæger, Agnete Hedemann og Ulrich Fredberg, er blandt de syv læger og fysikere, der i dag - tirsdag den 2. maj - modtager de uigenkaldeligt sidste portioner i "Professor Carl Krebs' Fødselsdagslegat".

Agnete Hedemann får prisen for sin indsats med at organisere røntgenlægernes arbejde til patienternes fordel. I stedet for at sende svar til patientens egen læge på en røntgen-, CT- eller MR-undersøgelse med anbefaling om, hvad der skal suppleres med af yderligere billeddiagnostiske undersøgelser, går røntgenlægerne nu selv i direkte dialog med patienten om, hvad undersøgelsen viser – og udfører supplerende undersøgelser samme dag.
Det giver langt hurtigere diagnose og bedre prognose. Samtidig sparer det tid for sekretærer, praksislæger og hospitalslæger. Patienten kan nøjes med at møde op én gang og skal ikke gå og være bekymret for diagnosen i så lang tid.

Ulrich Fredberg får prisen for at have været med til at udvikle det specielle kræftpakkeforløb for patienter, som måske har kræft, men som praksislægerne ikke kan henvise til en af de 30 etablerede kræftpakker, fordi patientens symptomer ikke passer til disse pakkeforløb.
Kræftpakkeforløbet for patienter med ukarakteristiske kræftsymptomer har været den mest succesrige kræftpakke til en patientgruppe, der tidligere kunne bruge flere måneder på at blive udredt. Nu er flere end 95 procent udredt inden 16 dage efter henvisning – og mange langt hurtigere.
Denne kræftpakke blev udviklet på Diagnostisk Center i 2009 og indført i hele landet af Sundhedsstyrelsen i 2012. Kræftpakken har skabt international opmærksomhed og er i øjeblikket ved at blive indført i Norge, Sverige og England. Også repræsentanter fra sundhedsvæsenet i Holland, Wales og Canada har vist interesse for Silkeborg-modellen.

Hædersgave uden ansøgning
Professor Carl Krebs var kræftlæge. Han var med til at opbygge Kræftforskningsinstituttet og den daværende radiumstation i Aarhus. Både forskning og klinik er nu en del af Aarhus Universitetshospital og flytter i løbet af de kommende år til Skejby. Vejen til den nye kræftafdeling har fået navnet "Carl Krebsvej".
Carl Krebs' Fødselsdagslegat blev indstiftet af en kreds af venner, medarbejdere og patienter for at hædre ham for det store, uegennyttige arbejde og den inspirerende ledergerning, han i en menneskealder udførte på Aarhus Kommunehospitals radiumstation og røntgenafdeling, skriver Århus Stiftstidende.
Bladet kan også oplyse, at Aarhus Universitetshospital fremover vil holde en årlig forelæsning i Carl Krebs' navn.
Professor Carl Krebs døde i 1979, og hans fødselsdagslegat uddeles i år for sidste gang på hans 125-års-fødselsdag. De første legatportioner blev uddelt i 1962 på professorens 70-års-fødselsdag.