Arvingerne til en tidligere patient har doneret 1 million kroner til Hammel Neurocenter. Pengene kommer nuværende og fremtidige patienter til gavn.

14-12-2017

- Vi bliver altid utroligt glade, når vi møder tidligere patienter og pårørende, som takker for en god behandling hos os. Men det er klart, at det gør ekstra indtryk, når der følger en million kroner med takken.

Sådan lyder det fra ledende terapeut Mette Schrøder, efter at Hammel Neurocenter netop har modtaget den største private donation i centrets historie.

Taknemmelige pårørende
Det er arvingerne til en tidligere patient på Hammel Neurocenter, der har valgt at betænke neurocentret og de fremtidige patienter med en donation. Patienten var i 2013 indlagt på Hammel Neurocenter efter en alvorlig hesteulykke og blev efter nogle måneder udskrevet til eget hjem. Efter vedkommendes død tidligere i år har de efterladte kontaktet Hammel Neurocenter med ønsket om anonymt at donere de mange penge.

Bag donationen ligger en taknemmelighed over den rehabilitering og de fremskridt, Hammel Neurocenter hjalp deres familiemedlem til.

- Samtidig havde de været glade for den imødekommenhed, de som pårørende mødte hos os. Det glæder vi os rigtig meget over, for det er et af de områder, vi har utrolig meget fokus på. For os er de pårørende en vigtig ressource – både når det handler om at lære patienten at kende i den første tid efter en hjerneskade, igennem det ofte langvarige indlæggelsesforløb, og når de senere skal udskrives, forklarer Mette Schrøder.

Donationen kommer alle patienter til gavn
For Hammel Neurocenter betyder donationen en mulighed for at investere i nogle af de ønsker, som ellers kan være vanskelige at finde midler til.

- Med så stor en donation har vi valgt at prioritere nogle af de store investeringer, som vi ellers har svært ved at finansiere. Samtidig har vi lagt vægt på, at donationen skal komme alle vores patienter til gavn – både de meget svært skadede patienter inden for det højtspecialiserede område og de svært skadede patienter inden for regionsfunktionen, siger Mette Schrøder.

Den prioritering bakkede arvingerne op om, så i begyndelsen af det nye år kan Hammel Neurocenter gå i gang med indkøbene.

Avanceret teknik og nyttigt halvtag
Helt konkret giver donationen blandt andet mulighed for at anskaffe en mindbeagle – en avanceret hætte med elektroder, der kan hjælpe med at skabe muskelaktivitet hos patienter med ny og meget alvorlig hjerneskade. Endvidere anskaffes udstyr til el-terapi, som bruges til at træne de mindre muskelgrupper i ansigt og hals hos patienter med blandt andet synkebesvær. Også en avanceret træningsdukke – Nursing Kelly – bliver der råd til, så både faste medarbejdere og studerende fremover kan træne behandling, genoplivning og pleje på realistisk facon.

Med donationen kan også et nyt kognitivt stimulerende miljø indrettes, så de sværest skadede patienter får et område, hvor de kan finde ro og fred og samtidig stimulering til aktivitet efter behov. Og endelig gør donationen det muligt at opføre et nyt, gedigent halvtag, så patienterne fremover kan benytte udefaciliteterne til træning og ophold trods det lunefulde danske vejr.

- På den måde kommer donationen til at gøre en stor forskel for alle vores patienter, så vi er meget taknemmelige, siger Mette Schrøder.