Kunst og rekreative omgivelser kan hjælpe hjerneskadede tilbage til livet. Derfor gav Det Obelske Familiefond sidste år en million-donation til Hammel Neurocenter til kunstudsmykning af centerets nye træningslokaler for svært hjerneskadede. Kunstværkerne indvies den 22. juni til en reception for alle interesserede.

14-06-2017

Foto: Iben West

Håbet og glæden ved livet er vigtige motivationsfaktorer for et menneske, der skal videre i sit liv efter en hjerneskade. Derfor skal behandlingsmiljøer være indrettet, så de stimulerer håbet og glæden - og "kalder tilbage til livet". Forskning inden for healthcare design dokumenterer, at god, rørende og inspirerende kunst i mange tilfælde kan give patienten den følelsesmæssige næring, der skal til for at overvinde barriererne og komme videre.

 

Derfor søgte Regionshospitalet Hammel Neurocenter i 2016 midler til udsmykning af nye træningsmiljøer. Det Obelske Familiefond støttede med en million-donation til projektet, som nu står færdigt. De nye kunstværker er udført af samtidskunstnerne Mette Boel, Mette Folmer, Jens Settergren og Iben West.

Gennem forskellige greb og materialer så som kobber, neonrør, linoleum og fotografi er de nye værker et udtryk for fire individuelle kunstneres undersøgelser af og meditationer over håb, det at bevæge sig fysisk og emotionelt og livet, der leves på trods.

Indvielsen finder sted tirsdag den 22. juni klokken 15 i Bygning 5, Urvej 10 i Hammel. I forbindelse med indvielsen er der mulighed for at høre kunstnerne fortælle om projektet. 

 

Fotos af Iben West:

Foto 1, 2 og 3: Værk af Iben West
Foto 4 og 5: Værket 'Soft Dent' af Mette Boel