08-11-2017

Alle ansatte med patientkontakt på Hammel Neurocenter har fået opgraderet deres kompetencer, så de nu via en systematisk metode kan støtte samtaler med patienter med afasi.

Hammel Neurocenter afsluttede forleden en undervisningsrække, hvor to logopæder har undervist alle ansatte med patientkontakt i samtalestøtte for patienter med afasi. Patienter med afasi har sproglige forstyrrelser som følge af en hjerneskade.

Det betyder, at over 450 medarbejdere på Hammel Neurocenter nu har fået en fælles viden og et fælles sprog for, hvordan de bedst støtter voksne patienter med afasi.

Samtalestøtte til voksne med afasi

To logopæder fra neurocentret var i 2015 i Canada for at hente den nyeste viden om samtalestøtte til afasi-patienter og blive certificeret i den såkaldte SCA-metode.

SCA står for "Supported Conversation for Adults with Aphasia" og betyder samtalestøtte for voksne med sproglige forstyrrelser. Det gælder både forstyrrelser i forhold til at forstå og til at udtrykke sig.

Udgangspunktet i SCA-metoden er, at patienten med afasi er et kompetent menneske med holdninger, følelser, værdier og tanker, der efter en hjerneskade ikke længere i samme grad som tidligere kan udtrykke sig.  SCA-metoden bidrager til, at personen i højere grad kan blive i stand til at sætte egne kompetencer i spil, forstå samtalepartneren og udtrykke sig forståeligt.

Samtalemetoden er nu et centralt omdrejningspunkt i hverdagen

Efter certificeringen kom i hus har logopædgruppen løbende undervist neurocentrets cirka 450 ansatte med patientkontakt i SCA-metoden. Der har været mange faggrupper igennem undervisningsforløbet lige fra serviceassistenter, læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter til diætist, psykolog og socialrådgiver.

Dette betyder blandt andet, at de ansatte i dag synliggør og understøtter den mundtlige kommunikation med gestik, mimik, billeder og genstande fra patienternes stue, som de bruger som samtalestøtte, når de kommunikerer med patienter med afasi.

Derudover har logopæderne lavet samtalekasser og samtalebøger, som i dag bliver brugt til alle patienter med afasi. Systematik og materialer støtter patienterne og er med til at gøre kommunikationen bredere, mere nuanceret og mere sikker.

Samtalebogen kan den sundhedsfaglige medarbejder bruge til at skrive nøgleord eller tegne i, så det bliver lettere for patienten at forstå eller udtrykke sig. Og samtalekasserne indeholder forskelligt materiale, der kan understøtte samtalen, så patienten lettere kan forstå og selv gøre sig forståelig. Eksempelvis indeholder samtalekassen en oversigtskalender, et Danmarkskort og en taltavle.

- Det er vigtigt, at vi giver patienten idéen til og mulighed for at pege på noget i samtalen. For eksempel kan et kort over Danmark give patienten mulighed for at pege på hjembyen og dermed udtrykke, at vedkommende har tanker, der har med hjemmet at gøre, siger logopæd Lone Baun Madsen.

De ansatte føler sig bedre klædt på med den nye viden

- Vi oplever, at SCA-metoden er en forlængelse af viden, der er på Hammel Neurocenter i forvejen. Men nu ved de ansatte, hvad de skal stille op, når de skal kommunikere med patienter med afasi. De fortæller, at de føler sig bedre klædt på nu og behøver ikke at undgå komplekse samtaler med patienten, fortæller Lone Baun Madsen.

Et andet nyt tiltag i forbindelse med anvendelsen af SCA-metoden er, at der nu bliver sat et mærke på døren til alle stuer med afasi-patienter, hvor SCA-metoden bliver brugt. Dette betyder, at alle ansatte på forhånd ved, hvordan de bedst kan støtte patienten i samtalen, når de går ind til vedkommende. De behøver ikke at orientere sig i journalen først.

- Vi oplever i øjeblikket, at der er en SCA-bølge i Danmark. Når vi modtager patienter fra nogle akuthospitaler, så kommer patienterne indimellem med samtalebøger. Og når vi udskriver patienterne igen, så kan vi også mærke, at der er et kendskab til metoden i nogle kommuner. På den måde bliver vi en naturlig del af kæden, og det giver rigtig god mening, siger Lone Baun Madsen.  

De ansatte på Hammel Neurocenter oplever en positiv respons fra de pårørende, som også bliver introduceret til metoden. Når patienten forlader neurocentret, får vedkommende desuden alt støttemateriale og information om det med sig videre i forløbet.