Kom og hør dine kolleger fortælle om det kvalitetsforbedrende udviklingsarbejde i deres afsnit.

06-11-2017

Netværk, viden og inspiration. Disse tre ord er helt centrale, når HE Midt om kort tid holder Sundhedsfagligt Symposium. 

Dagen er en årligt tilbagevendende begivenhed – et springbræt for HE Midts sundhedsfaglige projektmagere, som får lejlighed til at formidle viden og erfaringer fra deres egne kvalitetsforbedrende udviklingstiltag til en bredere kreds af kolleger fra andre afsnit, afdelinger/centre og primærsektoren. Tilhørerne kan suge til sig af viden og inspiration på 32 korte foredrag, og de kan endda give deres pauser et fagligt indhold på en udstilling med 14 posters, hvoraf 8 præsenteres mundtligt. Endelig er det et mål med symposiet at synliggøre ressourcepersoner og føre kolleger sammen i nye netværk.

Dagen forløber ad fire parallelle spor inddelt efter temaerne ”Kvalitet, uddannelse og forskning”, ”På patientens præmisser” og ”Effektiv og attraktiv organisation”. Dermed knytter dagen an til de tre strategispor i HE Midts virksomhedsgrundlag.

Symposiets dessert er et foredrag af fremtidsforsker Marianne Levinsen, som siden 2006 har beskæftiget sig professionelt med fremtiden og fremtidens sundhedsvæsen.