Mange patienter med den blodbårne leverbetændelse (hepatitis) af type C kan blive virusfri. Men en del må have hjælp og støtte til at gennemføre behandlingen. Respekt, tilgængelighed og opfindsomhed er vigtige nøgleord i hepatitis-sygeplejerskens til tider utraditionelle arbejde.

07-12-2017

Foto: Agata L.-Madsen, Hospitalsenhed Midt

Behandlingen af hepatitis C er de seneste år blevet så god, at stort set alle, der falder inden for behandlingskriterierne, kan blive virusfri.

Men mange af patienterne mangler ressourcer til at gennemføre undersøgelses- og behandlingsforløbet. Ofte har de fysiske, psykiske og kognitive udfordringer, måske et misbrug, rod i økonomien – og generelt svært ved at huske og at overholde aftaler. Uden støtte kan chancen for helbredelse med andre ord være illusorisk.

- I dette scenarie har hepatitis-sygeplejersken en vigtig rolle. Skal behandlingen lykkes, kan det være nødvendigt at følge patienten helt til dørs i behandlingsforløbet. Hepatitis-sygeplejersken må bruge hele sin faglighed, erfaring, intuition og opfindsomhed på en måde, der tilgodeser den enkelte patient, siger Rikke Thuesen Østergaard.
Hun er afdelingssygeplejerske sammen med Mette Kirkegaard Kristensen i Medicinsk Afdeling på plan 12, som blandt andet rummer Klinik for Infektionssygdomme. Det er her, behandlingen af patienter med hepatitis C foregår. Et team af sygeplejersker er i front og varetager selvstændigt alle kontrolbesøg i behandlingsforløbet.

Væk med fordomme

Med ”helt til dørs” mener Rikke Thuesen Østergaard blandt andet, at sygeplejersken ved hver enkelt kontakt møder patienten dér, hvor vedkommende befinder sig – med de forskelligartede problemstillinger, der trænger sig på her og nu. Hepatitis-sygeplejersken må hele tiden have blik for, hvad der kan fremme, og hvad der kan forhindre, at patienten gennemfører behandlingen.

Tillid er en basal grundsten i ethvert patient- og behandlerforhold. Og det gælder i særlig grad i forholdet til patienter med hepatitis C, fremhæver Rikke Thuesen Østergaard.
- De har behov for at opleve, at sygeplejersken ser og respekterer dem som et ligeværdigt menneske. En rummelig og fordomsfri indstilling til patientens vilkår og valg er nødvendig for at få et godt og tillidsfuldt samarbejde til at fungere. Med et velgennemført behandlingsforløb som den fælles ledestjerne, siger hun.

Individuel koordinering og ”curling”

I sin planlægning af kommende kontakter og undersøgelser styrer sygeplejersken uden om barrierer, der kan forhindre patienten i at møde op til den aftalte tid. Hun sørger eksempelvis for at bestille tid til blodprøvetagning, hvis patienten ikke selv magter det. Hun booker tider, der ikke står i vejen for patientens øvrige liv. Og hvis det har betydning for patientens muligheder for at gennemføre behandlingen, tilbyder sygeplejersken at holde patientens øvrige kontaktpersoner løbende orienteret om forløbet.

Tilgængelighed

Patienterne har altid en livline til hospitalet. Hvis de ikke kan træffe deres kontaktlæge eller -sygeplejerske, kan de altid ringe direkte til Medicinsk Afsnit 1.

Den lette tilgængelighed genfindes i øvrigt også tværfagligt. Samarbejdet mellem sygeplejersker og læger er tæt. Det giver patienten gode muligheder for at få et velkoordineret og individuelt behandlingsforløb på sine egne præmisser – og hurtige svar på sine spørgsmål. Skulle det blive nødvendigt, siger klinikkens personale ikke nej til at behandle patienten derhjemme. Tilsvarende kan den kørende bioanalytiker fra Blodprøver og Biokemi komme hjem til patienten og tage blodprøver der.

Hepatitis-sygeplejerskernes arbejde er også grænseoverskridende på tværs af sektorer. Samarbejde og kontakt til primærsektoren er nævnt, og senest er rusmiddelcentrene kommet til i takt med kendskabet til de gode muligheder for at behandle hepatitis C.

Lighed i sundhed

- Den lidt utraditionelle tilgang til patienterne har et højere formål – nemlig at skabe mere lighed i sundhed. Når vi nu har fået så gode muligheder for at behandle hepatitis C, har vi også et ansvar for at hjælpe patienterne gennem behandlingsforløbet. Ellers giver det jo ingen mening, siger Rikke Thuesen Østergaard.

Behandling af hepatitis C på Regionshospitalet Viborg:
2000-2013: 10 patienter.
2014-2015: 12 patienter.
2016: 43 patienter. Alle blev virusfri.