07-09-2017

En flok ingeniørstuderende fra Aarhus Universitet har på kort tid skabt et nyt it-system til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som rykker grænserne for kommunikation mellem sundhedspersonalet og patienter og pårørende. På blot fire måneder har de udviklet et gratis, handicapvenligt, fleksibelt og på andre måder brugervenligt it-system, som på fornemmeste vis supplerer eksisterende systemer:

”Vi fandt et helt konkret behov hos Vestdansk Center for Rygmarvsskade for udvikling af et støtteværktøj til klinisk procesmåling. Et værktøj, der med enkle virkemidler og intuitive features skulle hjælpe Vestdansk Center Rygmarvsskade i gang med undersøgelser til gavn for patienter og pårørende,” siger 29-årige Melissa Døssing Christensen, som netop er dimitteret fra Aarhus Universitet som ingeniør inden for sundhedsteknologi.

Klinisk procesmåling har direkte sammenhæng med patientoplevelsen
For undersøgelserne skal netop hjælpe patienterne til eksempelvis at kende deres diagnoser og sygdomsforløb og være forberedte på eventuelle behandlings- og rehabiliteringsforløb. På den måde skal systemet understøtte målet om individuelt tilrettelagte patientforløb, hvor patientens behov, ønsker og præferencer er i fokus.

Derfor skræddersyede de tre studerende Melissa, Anne og Mads deres eget system i tæt samarbejde med Forsknings- og Udviklingsenheden på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Systemet bliver kaldt FlexProcess, og det har vist sig så velegnet, simpelt og effektivt, at hospitalscentret har taget imod det med kyshånd:

”Det er utrolig vigtigt i et rehabiliteringsforløb, at kommunikationen foregår på patientens præmisser. Vores system er udviklet i et tæt samarbejde med de sundhedsprofessionelle på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og det har været vigtigt for os at udvikle et system, som hurtigt kan anvendes, og som ikke vil blive opfattet som en byrde. Systemet er løbende blevet testet på bl.a. patienter og pårørende for at sikre, at mennesker med forskellige funktionsnedsættelser også kan bruge det,” forklarer Anne Dunker, som ligesom Melissa er dimitteret inden for sundhedsteknologien

Systemet er allerede taget i brug på hospitalscentret
”Vi har fået et færdigt produkt, som vi planlægger at brede yderligere ud fra august. Hele forløbet har været et fantastisk samarbejde præget af engagerede studerende, og vi er meget interesserede i flere lignende projektsamarbejder med studerende fra Aarhus Universitet fremover,” siger forskningsoverlæge på forsknings- og udviklingsenheden på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Helge Kasch, og fortsætter:

”Vi har stor interesse i at måle og veje, det vi gør, således at vi kan blive bedre til det. Således at vi kan tage de rigtige beslutninger.”